Gedichten

01
Mijn weg met jou samen

Al weet ik niet
Waar deze weg mij naar toe brengt
Al zie ik de plaats van mijn bestemming nog niet
Ik weet, ik weet zeker
Dat dit mijn weg is
Mijn weg naar het geluk
Mijn weg naar een thuis
Maar deze zekerheid blijven bewaren
Kan ik alleen als jij meegaat met mij

Mijn weg bleef niet altijd zoveel belovend
Als op dat verrukkelijke eerste moment
Ik moest over rotsen
En soms door woestijnen
En toch wist ik zeker
Ook dat is mijn weg
In die woestijn nog blijven geloven
Kon ik alleen omdat jij meeging met mij

Al komen er nog onvoorspelbare deuren
Of wordt het een bergpad, hevig en steil
Over gapende kloven en donkere spelonken
Als ik dan maar weet dat jij er zult zijn
Want in het onvoorspelbare blijven geloven
Kan ik alleen als jij meegaat met mij

Misschien komt de dag
Dat mijn weg schijnbaar doodloopt
Zeg mij dan dat jij mij hier bracht
Om over die drempel het huis te betreden
Dat ik aan het eind van mijn weg had verwacht
Als alles doodloopt nog blijven geloven
Kan ik alleen omdat jij meegaat met mij


02
Gewoon geluk

Als zich heel diep in ons
Iets omkeert op een dag,
Wanneer je zelf als mens,
Ziet wat je nooit eerder zag,
Als verlangen en begeerte
Tot rust komen en veranderen in iets schoons,
Dan is vanaf diezelfde dag,
Geluk opeens iets heel gewoons.

03
Je eigen weg

waar de mensen een zijn
en elkaar verstaan
waar liefde geborgen is
daarheen wil je gaan

waar niet wordt geoordeeld
en het licht steeds schijnt
waar een mooie wereld is
die nooit meer verdwijnt

als je gaat zoeken
en je reis wilt beginnen
kijk dan niet verder
maar kijk naar binnen

ben geduldig
vergeet de tijd
ga op je gevoel af
en heb geen spijt

ga als maar verder
leer van wat je overkomt
geniet van je ervaring
en je leed verstomt

want al kom je nooit
in die nieuwe wereld aan
een ding weet je zeker
je bent je eigen weg gegaan

(Mario 2008)


04
de Smaragden Tafel
(officiële Nederlandse vertaling, gevolgd door een verklarende beschrijving door Mario Kuijpers 2012)

De Tabula Smaragdina (Smaragden Tafel, Emerald Tablet) uit 1421 wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus, een persoon over wie gezegd wordt dat hij een levende verbinding vormde tussen hemel en aarde en die waarschijnlijk leefde rond 100 voor Chr. of ver voor die tijd.
Dit korte, maar krachtige geschrift is niet bedoeld om kennis over te dragen aan anderen, maar om de kennis en de kracht die diep in ieder mens verborgen liggen vrij te maken. Het is een tekst, met daarin een aantal mantra’s, dat bij de lezer ervan een innerlijk transformatieproces in gang zet. Daarvoor is het nodig dat de lezer de tekst net zo lang bestudeerd en onderzoekt totdat tussen de woorden door de bedoeling achter de tekst doorgrond en begrepen wordt. Naarmate de tekst beter begrepen wordt zal de lezer de tekst ook toe gaan passen omdat het een veranderingsproces in gang zet dat onomkeerbaar is.

Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!

Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
zodat de wonderen van het Ene zich voltrekken.

En zoals alle dingen
uit het Ene geworden zijn,
door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene Huwelijk geboren.

De Vader ervan is de Zon;
de Moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen.
De Aarde is de voedster.

De Vader van alle Talismans in de gehele wereld
is alomtegenwoordig.

Zijn Kracht blijft ongerept,
wanneer zij in de aarde wordt aangewend.

Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de aarde van het vuur,
het fijngewevene van wat hard,
dicht en gestold is.

Van de aarde stijgt het op tot de hemel,
en daalt het vandaar weer af tot de aarde;
en neemt daarbij tot zich de kracht van het geen boven is,
en die van hetgeen beneden is.

Zo zult u de glorie van de gehele wereld bezitten,
en daardoor zal alle duisternis van u vluchten.

Deze is de machtige Sterkte van alle Sterkten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen,
en het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driemaal-grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten
van de Wijsheidsleer van de gehele wereld bezit.

Volledig is wat ik over de toebereiding van het Goud,
de werkzaamheid van de Geestelijke Zon, gezegd heb.Hieronder volgt de verklarende beschrijving van mij, waarbij ik het dichtpatroon zo goed mogelijk heb bewaard.


Dat wat je nu gaat lezen is onomstreden

Er is geen boven, er is geen beneden
Alles is overal om ons heen aanwezig

Weet dit als je steeds meer verwonderd raakt over het bestaan van het Ene, de bron waar alles uit voortkomt. Alles is één geheel, een HeelAl (Universum)
En zoals alle dingen (zichtbare vaste materie) ontstaan door de gedachte die je er aan geeft. (Je denkt dat iets bestaat, dus bestaat het ook in je wereld)
Zo is alle vaste materie ontstaan doordat het een verbinding is aangegaan (aantrekkingskracht)

De mannelijke kant is het licht
De vrouwelijke kant is de duisternis, de schaduwzijde van het licht

Het ontastbare (onstoffelijke) heeft het samengebracht tot een geheel
Het tastbare (stoffelijke) laat het ontstaan en tot ontwikkeling komen

Het tastbare is dat wat overal zichtbaar is in de wereld, je kunt er niet omheen
Als het tastbare eenmaal geboren is ga je voorzichtig op zoek om dat tastbare weer te leren scheiden van het vuur. Je gaat het grove (stoffelijke) weer scheiden van het fijne (onstoffelijke)

Wie deze kennis op een verstandige manier toe weet te passen (gnosis heeft)
gaat na afloop van dit leven op Aarde (het beneden) weer terug naar de bron (het boven) en keert daarna evengoed weer terug naar de Aarde (herboren worden, reïncarnatie) waarbij je de kracht (energie en kennis) meeneemt die je opgedaan hebt in de dimensie hier op Aarde (beneden) en de dimensie om ons heen (boven).

Als je op deze manier leeft zal je uiteindelijk (na meerdere reïncarnaties) de helende, rustgevende kracht van de bron (het HeelAl - Universum) in je bezit krijgen
Daardoor zal je angst voor het onbekende voorgoed uit je leven verdwijnen (omdat je weet dat niets onbekend voor je is, er is géén duisternis voor wie niet alleen met de ogen kijkt)

Dit is de pure kracht (energie)
Omdat deze energie in alles om ons heen, het stoffelijke (vaste materie) en onstoffelijke (het ontastbare), aanwezig is. Deze energie kennen we als neutrino’s.

Zo is de wereld, waarin we leven, ontstaan
En als je leeft zoals hier beschreven is zal je verwonderd raken, omdat je de wonderlijke verandering bij jezelf zult bemerken

Daarom heeft men mij de driemaal grote Hermes genoemd, omdat ik de ware kennis heb van de Universele drie-eenheid
1. de vader is het licht in de stoffelijk wereld (de verleiding)
2. de moeder is de schaduwkant van het licht, de onbekende stoffelijke wereld van de duisternis.
3. de Ene is de bron van energie waar dit alles uit voorkomt, de onstoffelijke (onzichtbare en ontastbare) wereld, die we via de geest, het denken, kunnen gebruiken om ons bewustzijn te laten groeien.

Dit is wat ik te zeggen heb over de betekenis van de zichtbare wereld van het licht waarin wij leven, (en van het nut van de geestelijke ontwikkeling van het bewustzijn van iedere individuele mens).

Mario Kuijpers 2012

05
Meditatie


Adem in, glimlach, adem uit en ga rustig verder (telkens minimaal 3 seconden)

Al inademend kalmeer ik lichaam en geest
Al uitamenend glimlach ik

Even stilstaand in het moment weet ik dat dit het enige moment is.

~ Thich Nhat Hanh ♣

Ga door naar het volgende moment of door met uitademen als een bloem die zich opent ;-)

Smile, breathe and go slowly.


Breathing in, I calm body and mind. 

Breathing out, I smile. 

Dwelling in the present moment
I know this is the only moment.


~ Thich Nhat Hanh ♣
De energiesystemen van Moeder Aarde.

De energiesystemen van Moeder Aarde.   Leylijnen (uiterlijke aardenergie)  en chakra’s (innerlijke energie) staan met elka...