21 januari 2019

Verbeter de wereld, begrijp de wereld en begin bij jezelf.

Beste vriend,

 

Je blijft volhouden en herhalen dat de democraten en socialisten een verkeerde koers varen en ik daarom beter naar Trump, Poetin, Baudet en Wilders moet luisteren. En ik lees je woorden en begrijp je ongerustheid.

Ik lees en begrijp ook waar je naar toe wilt.

Ik zie zelf dat de politieke wereld de verkeerde kant op gaat.

Overal verliezen democraten en socialisten hun macht en grijpen conservatieve neoliberalen, rechtse Republikeinen en ultra-rechtse politici de macht. 

Ze infiltreren de linkse democratische partijen met eigen mensen die inderdaad dan die partij een andere kant op sturen. Dat veel met name jonge kiezers dit nog niet zien is sterk verontrustend maar nog enigszins begrijpelijk. Zij denken  democratie te steunen maar worden hierin, zonder dat ze het doorhebben, misleid. 

Ze volgen zgn. democraten maar dat zijn vermomde wolven in schaapskleren. Uitzonderingen daar gelaten zoals Bernie Sanders en Lilian Marijnissen en andere. 

Dat veel ouderen, die beter zouden moeten weten, niet inzien dat zij deze trend moeten keren, te beginnen met ‘door deze overname met de juiste naam te benoemen’ verontrust mij nog meer. Zij zouden de jongeren hierop moeten wijzen en waarschuwen. 

Zien deze wijze ouderen het niet of zijn ze het volkomen eens met deze gevaarlijke trend in de wereldheerschappij?

Ultra conservatieven praten nietsvermoedende arme mensen naar de mond als zgn. anti-elite beweging en zeggen de wil van het volk uit te voeren. De wil die altijd vooral door democraten en socialisten werd verdedigd. 

Dat die nu machteloos overwonnen en zo goed als verslagen zijn maakt dat de saamhorige stem van het volk verdwijnt. 

Hooguit de onderbuikgevoelens worden nu op een vrij agressieve manier gevoed. Er is geen oproep meer om zelf iets op te bouwen door samenwerking of uit eigen initiatief. Er is alleen nog maar oproep tot afbraak van wat opgebouwd is, onverhulde kritiek op nieuwe initiatieven (vaak zonder onderbouwing) en haat uiting tegen andersdenkenden, vooral via social media. Met Trump als grote voorbeeld.  

De agenda van de conservatieven is toch écht het behouden van wat is, zonder enige hang naar vernieuwing of verbetering, met als enigste uitzondering het onbegrensd verhogen van de inhoud van hun eigen portemonnee. 

 

Of ik dit kan onderbouwen of bewijzen?

Het verschil tussen rijk en arm blijft maar toenemen. 

Dat is het sterkste bewijs. 

De natuur gaat overal naar de klote, zeker nu rechtse populisten overal de macht overnemen. 

Een politieke koerswijziging in de wereld die mij erg verontrust.

En opnieuw een krachtig bewijs.

Iedere poging tot verduurzaming van bovenaf wordt teniet gedaan door verdachtmakingen, ontkenning en discussies zonder einde, waarbij geen alternatieven worden aangedragen dan alleen dat men opkomt voor de belangen van het volk. Vaak met populaire onderwerpen en grote beloftes (populisme). Meestal hebben hun volgers niet door dat aan die mooie beloftes vaak (altijd?) ook grote nadelen kleven want die worden nooit benoemd.

 

Kijk om je heen en zie dat schuldopbouw (afhankelijkheid), armoede en vernietiging van de leefomgeving overal toenemend plaats vind.

Dat kan niemand ontkennen. 

 

En links krijgt daar de schuld van terwijl links al vele tientallen jaren niet meer aan de macht is? Niet in Nederland en niet wereldwijd.

De macht berust al tijdenlang bij rechts conservatieve of liberale partijen die deze trend alleen maar sterker doorzetten met hun populisme. Door nu massaal te kiezen voor deze partijen wordt het er niet beter op.

 

Het is tijd dat we gaan ‘kantelen’ en de politieke macht afbreken door van uit de samenleving van onder af aan democratische vernieuwing op te bouwen. Dat is makkelijker dan dat het lijkt.  

 

Een goed voorbeeld is dat je samen met goedwillende mensen in je eigen omgeving werkt aan een stabiel duurzame wereld. De wereldpolitiek laat je daarbij steeds verder achter je. Lokale politiek is daarbij van groter belang. Wijkverenigingen ook.

Van daaruit zijn buurtgebonden initiatieven mogelijk, gebruik makend van ondersteunende subsidiepotjes en een grote betrokken achterban uit eigen leefomgeving.

 

Wat mij hierin sterkt zijn het toenemend aantal initiatieven in buurten en streken in Nederland, waar bewoners samen met bedrijven uit eigen buurt (investeerders) duurzame projecten opzetten waarbij alle deelnemers iets te winnen hebben. Zo kantelt de wereld van onder af. Persoonlijk draag ik daar in doen en laten mijn eigen steentjes zo goed mogelijk aan bij. Vol vertrouwen in het goede van de mens in relatie met de omringende levende natuur. 

We kunnen het ook zonder die machtspolitici en onze kinderen gaan op deze manier inzien dat ze alleen kunnen vertrouwen op bestuurders en politici die benaderbaar en aanwezig zijn. Politici die ter plekje mogelijkheden creëren en mensen stimuleren om zelf mee te werken aan een betere leefomgeving en zo ook aan een betere wereld. Als onderdeel van een zich steeds verder uitbreidende golfbeweging.

Geen mooie woorden maar echte situatie verbeterende daden.

Zó toon ik respect voor de komende zeven generaties en behoud ik mijn vertrouwen in de toekomst. 

 

Groetjes, Mario. 

18 januari 2019

Verborgen suiker bedrog

Gedeïoniseerd suiker is suiker uit fruit,  waar alle andere stoffen zoals vitaminen, mineralen, geurstof, zuursmaak en kleurstof door niet duurzame ionisatie (chemisch) uit worden verwijderd. Wat overblijft is pure calorierijke suiker zonder enige voedingswaarde. Het wordt als verder smaakloze zoete stof overal ingestopt.

Dit alles om de naam suiker, sucrose, fruitsuiker, enz… niet te hoeven vermelden. Het moet volgens de wet op de verpakking vermeld staan als toegevoegde suiker maar dat gebeurt niet.


Het zit in duizende producten verborgen. Op voor consumenten niet toegankelijke voedingsmiddelen congressen wordt het door de machtige suikerindustrie massaal gepromoot. Het is dé manier om ongemerkt toch overal suiker in te doen zonder het te hoeven vermelden. Dat vermelden gebeurt dan als geïoniseerd sap of een andere onherkenbare term. Het zit zelfs in biologische babyvoeding. Het bedrog kan niet groter zijn. 

En dan zegt de overheid dat ze de suiker consumptie wil terugdringen! Dan eerst deze ‘vreemde’ omzeiling van eerlijke etikettering aanpakken. Tijd dat er een eerlijk en herkenbaar keurmerk komt met betrekking tot ongezonde toevoegingen, zoals het ‘stoplicht’. Dan zijn deze onduidelijke termen niet meer zinvol want toegevoegde suiker, in welke vorm dan ook, is dan een groot rood stoplicht.


Bron: Keuringsdienst van Waarde

2019 01.

17 december 2018

Een gelukkig lichtfeest


Een gelukkig Lichtfeest.

Alles wat op Aarde komt leeft.
Mensen, dieren en planten.
Wat groeit, hoe snel of hoe traag dan ook, leeft.
En niets van wat leeft heeft meer waarde dan iets anders dat leeft, hoe groot of klein dan ook.
Samen vormt het een groot dynamisch geometrisch cyclisch geheel.

Alles wat leeft sterft, hoe jong of oud dan ook.
Alle wat sterft heeft tijd nodig om te vergaan.
Ook in die tijd is het van grote waarde.
Het dient als bouwstof zodat de levenden er nut aan hebben.
Zand, klei, metaal, hout, steen, mest, e.d.
Uiteindelijk zal alles echter wat niet meer leeft vergaan tot stof.
Voor sommige duurt dat lang voor anderen gaat dat snel.
Wat tot stof vervalt zal uiteindelijk vergaan tot kleine energiedeeltjes (nano neutronen, godsdeeltje) die op een gegeven moment weer omgezet worden tot een levend iets.
Dat is de cyclus van het leven op Aarde.
Een deeltje dat ooit een plant was, kan nu deel worden van een dier, een ooit menselijk deeltje kan nu deel worden van een plant, enz….
Uiteindelijk zal alles telkens weer hergebruikt worden. De hoeveelheid energetische deeltjes die nodig zijn op Aarde zal altijd aanwezig zijn.

Dat wat op Aarde levend aanwezig is zal altijd binnen de dampkring blijven. Wat wij leven noemen kan niet vrij levend weg uit de dampkring. Het zal buiten de dampkring snel sterven. Dat maakt de Aarde uniek.

De energetische deeltjes kunnen dat waarschijnlijk wel en trekken zo door het voor ons mensen immens grote heelal. De kans dat de deeltjes waar je lichaam uit zijn opgebouwd ooit weer terugkeren als onderdeel van een mens is klein.

Een levend wezen is dus meer als alleen die opbouw van deeltjes dat een mens, dier of plant vormt.
De mens heeft 'het Vrije Licht' in zich.
En dat Licht is onderdeel van een groot goddelijk geheel.
Niet zozeer energie maar wel iets dat energie waarneemt en nodig heeft.
Dat iets gaat veel verder dan dat wat wij energie noemen.
Daarom gebruiken we het woord goddelijk.
Het is niet te bevatten, niet te verklaren laat staan duidelijk te omschrijven.
Daarom mocht het in de oer oude geschriften van ver voor het christendom ook geen naam hebben.

En toch mogen en moeten we het proberen te begrijpen, alleen al om duidelijk te maken dat het er is.
Dat het ons tot een levend wezen maakt met een opdracht.
Die opdracht is dat we inzien dat we niet het lichaam zijn dat opgebouwd is uit energetische deeltjes.
We zijn juist níet dat lichaam.
Dat lichaam heeft ons opgesloten.
'Het Vrije Licht' zit opgesloten zolang de mens die het opgesloten heeft in het lichaam dit niet in gaat zien. Ieder mens zal op een geven moment in het leven gaan twijfelen of dat enkel en alleen verheerlijken van lichamelijk genot niet alleen leidt tot een groot gemis, een rotgevoel, verlorenheid, eenzaamheid en tot verdriet en pijn om de beperkingen van dat lichaam en het maar niet willen lukken om dat lichaam tevreden te maken, laat staan gelukkig te maken.

Dat laatste kan wel maar dan heeft de mens eerst een alles bepalend inzicht nodig, namelijk dat een mens meer is dan alleen dat lichaam. Véél meer. Dat inzicht is alles bepalend voor het wel of niet vinden van het eeuwige geluk. Daarvoor is een klein beetje kennis nodig, dat in de oertijd van grootouder op kind en kleinkind werd overgebracht.
Die kennis bestaat uit 2 facetten:
 1. Heb respect voor alles dat leeft. Zie jezelf als onlosmakelijk geheel van die levende wereld
 2. Heb respect voor jezelf en leer jezelf kennen met vallen en opstaan.

Dan kom je vrij van de beperkingen die het lichaam aan je oplegt.
Het lichaam dien je ook in ere te houden omdat je alleen aan jezelf kunt werken zolang je leeft. Door jezelf beter te leren kennen kun je ook je lichaam beter onderhouden en toenemend vrijwaren van ziektes en / of de gevolgen daarvan.

Voordat we in dat lichaam terecht kwamen waren we een vrij onderdeel van het grote geheel dat wij Heelal noemen.
In dat Heelal konden we vrij van tijd, ruimte of welke Aardse beperking dan ook verblijven.
Opgesloten in het lichaam zijn we dat contact bijna volledig kwijt geraakt.
We hebben een vermogen tot denken gekregen dat ons grotendeels van het pad dat we zouden moeten gaan afleidt. Dat denken laat ons geloven, geloven dat we het beter weten dan dat wat we aanvoelen.
Daarom moeten we het er wél over hebben, omdat we meer zijn dan dat wat dit lichaam ons wil laten geloven.
Erger nog, er zijn mensen die een godsdienst hebben gecreëerd die ons wil laten geloven, zelfs oplegt, dat we dit lichaam zelfs ná de dood moeten eren, als het lichaam weer vergaat tot stof. Dit alles om ons af te leiden van waar het werkelijk om gaat.
Die godsdienst leidt ons helemaal af van de oer-kennis dat we juist bevrijdt willen worden van dat lichaam.
Daarom stond er op de oude Griekse tempels met grote letters: 'Gnothi Seauton', ofwel 'Ken Jezelf'.

We leven nu in een tijd dat deze oeroude kennis na vele honderden jaren onderdrukt en verborgen gehouden te zijn geweest, weer meer zichtbaar terugkeert in de Aardse wereld. Daardoor hebben wij de kans om weer massaal in te gaan zien dat alles op Aarde met elkaar samenhangt en geëerd en geliefd moet worden.
Alleen dán kunnen we bevrijdt worden van ons lichaam en weer vrij opgaan in de goddelijke vrijheid van het HeelAl.

Dat respect voor alles wat leeft strekt zich in de besluitvorming uit over de 7 generaties voorafgaand aan dit leven en over de 7 generaties die na dit leven komen. Hoe hebben die van vroeger altijd hierover besloten en hoe zullen ze in de toekomst hier mee geconfronteerd gaan worden.
Iets dat we de laatste generaties flink uit het oog verloren zijn geraakt.
Tijd dat we door deze verblinding heen 'het Licht' weer gaan zien.

Ik wens iedereen dan ook een gelukkig Lichtfeest.20181217
Mk.
7 december 2018

Bomen gaan niet dood


Bomen gaan niet dood.

Bomen verbinden.
Bomen zijn levende wezens (planten) die nooit dood gaan.
Een gezonde boom kan vele duizenden jaren oud worden. Niemand weet hoe oud. Mogelijk sterven gezonde bomen nooit.
Wát we weten is dat vroeger bossen altijd vele generaties jaren oud waren.
Oerbossen.

Oude bomen zijn altijd geliefd geweest door de mensen.  Tot aan onze tijd hebben mensen over de hele wereld altijd beseft dat zo’n oude boom of bos al vele generaties mensen meegemaakt heeft en dat die voorouders deze bomen dus ook gekend en geëerd hebben. Ze hebben dus een herkenbare verbindende factor tussen de generaties.

Bij deze bomen of in zo’n bos vonden mensen zo nodig beschutting, koelte en rust. Men ontmoette elkaar dus in het bos onder de bomen. Ook op deze manier vonden mensen bij bomen verbinding met elkaar.
Deze oude bomen en bossen zijn vele duizenden jaren in ere gehouden, dus zeker niet omgekapt of vernietigd. Ook de omgeving van de boom werd in ere gehouden. Geen bewoning of akkerbouw of weg werd in het bereik van de boom aangelegd.

Dat er nu bijna geen oude bomen meer zijn heeft alles te maken met hoe wij als mens de laatste eeuwen met ze zijn omgegaan. Vooral de industriële en economisch gestuurde revolutie is meedogenloos geweest.
En nog steeds worden oude bomen zonder pardon omgekapt omdat wij de waarde er van niet meer in willen zien.
Alle oude bomen zijn uit West-Europa verdwenen. Het laatste oerbos in Polen wordt ook vernietigd. De mensen die de oude bomen willen beschermen staan machteloos tegen de politieke drang om alles alleen maar op economische winst of schade (verlies) te beoordelen. Enige innige band met komende generaties is er niet, laat staan dat men nadenkt over de band met vroegere generaties.

De oude natuurvolken, zoals die nu nog sporadisch in de westerse wereld bestaan, leggen het telkens weer af tegen de brute macht van onze multinationals. Of die het zo goed met de bevolking in het algemeen voor hebben waag ik te betwijfelen. Maar die grote groep ‘bevolking’ laat deze vernietigingsdrang al generaties lang over zich heen komen, omdat ze geloven in de belofte van de ‘als maar voortschrijdende welvaart’ voor iedereen. Maar het wordt steeds duidelijker dat deze belofte maar voor een beperkte groep geldt en dat de meerderheid, die alleen de randverschijnselen van de welvaart meekrijgt vooral ook de nadelige effecten daarvan ervaart en iedere band met de eigen geschiedenis is kwijtgeraakt. Die grote groep mensen raakt steeds dieper verloren in een leven zonder verleden en toekomst.

En dat is nu net wat de bomen ons bieden. Die band met onze geschiedenis. Wie nu een boom plant of laat staan en zichzelf in naam of gedachte met die boom verbind, weet dat kinderen en kleinkinderen en vele generaties daarna die boom ook nog zullen kennen en zullen weten dat jij, in het verre verleden, ook die boom gekend hebt. Ze zullen die boom en de bijhorende omringende natuur daarom  weer eren, laten staan en daarmee op de juiste waarde schatten.

Natuurlijk kun je het hout van bomen en struiken gebruiken voor allerlei doeleinden  maar doe dat met respect en selectief.

Er zijn altijd ook zieke en zwakke bomen die omwaaien of dreigen om te vallen.
Maar kap geen oude bomen of complete bossen gewoon omdat je het kunt of omdat ze in de weg staan. Besef waar je mee bezig bent en zoek naar alternatieven. Die zijn er altijd. Misschien duurder of met meer werk, maar besef wat je jezelf en je voorouders, maar vooral ook je nakomelingen aandoet als je de natuurlijke band met de geschiedenis vernietigd.

En één boom is geen boom. Want ook bomen staan met hun wortelstelsels in een (innig) familieverband met elkaar. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Ze versterken en genezen elkaar.
Net als wij mensen. Zodra we de onderling band met de bomen en bossen weer herstellen, herstellen we ook de onderlinge band als mensen met elkaar. Bomen verbinden mensen.

Een werk van generaties maar aan ons de taak om dat herstel in gang te zetten of de kleine natuurvolken die dit nog nastreven weer op handen te gaan dragen. Eren wat ere toekomt.

 
Mk
20181207.18 november 2018

Sinterklaas, Kerstmis en Samhain


Sinterklaas, Kerstmis en Samhain.


Sinterklaas is van oorsprong een waar feest. Maar die oorsprong is anders dan dat velen denken.

Ik vind zelf al vele jaren dat het verhaal van Sinterklaas en zwarte Piet een goed in elkaar gezet toneelspel is omdat het met veel plezier door een geheel volk wordt gespeeld.
Ongelooflijk en uniek. 

Maar de achterliggende gedachte van het sinterklaasfeest op zich klopt niet. Dat zelfde geldt ook voor Kerstmis.

Het Sinterklaas feest af willen schaffen omdat het racistisch is slaat de plank volledig mis. Racisme heeft niets te maken met  de oorspronkelijke gedachte achter Sinterklaas en zwarte Piet.

Wat de laatste jaren rondom het feest van Sinterklaas gebeurt is het treurige dieptepunt van het ontbreken van historisch inzicht en het kortzichtig voortgaan op een weg na het nemen van een afslag in de verkeerde richting.

De zwarte Pieten worden blank of gekleurd (smartie-pieten) en er zijn zelfs horror-pieten die helemaal wit zijn.


Het sinterklaasfeest gaat eindelijk over een grens die aangeeft dat het hele sinterklaasgedoe nooit een goed idee is geweest.

Want wat vieren we nu echt met het sinterklaasfeest?

Gezellig met buren, vrienden en familie Sinterklaas en Zwarte Piet voeren is onderdeel van een middeleeuws katholiek toneelspel.

De oorsprong van het feest is al van vér voor de tijd van het Katholicisme.

Ps: we hebben 2 alternatieven:

1/ Sinterklaas met zijn zwarte Pieten verdwijnt en we omarmen allemaal de Kerstman, die gewoon blijft gewoon wie dat hij is. Met vliegende (ren-)dieren als knechten. Wie kan daar nu op tegen zijn?!
Dag Sint en witte of zwarte of smartie-pieten.
Dag verwijten van racisme.
Hoi Amerikaanse commerciële (Coca-Cola) Kerstman. Dan weten we wél precies waar het feest vandaag de dag werkelijk om draait: hogere verkoopcijfers.

2/ Òf gewoon ophouden met dit gemanipuleerd toneelspel en geldverslindende commerciële bijbedoelingen. We gaan gewoon weer vieren waar Sinterklaas, Sint-Maarten en de kerstnacht al van ver voor de tijd van de Kelten eigenlijk voor bedoelt is; de Zonnewende vieren, waarbij we vieren dat de langste nacht en de korte donkere dagen voorbij zijn en we terugkeren naar langere lichte dagen. Met andere waarden; we verjagen met dit feest (Samhain) de duisternis met het verzoek aan het licht (de Zon) om weer terug te keren, zodat we weer kunnen gaan zaaien en oogsten.

Zo deden onze verre voorvaderen het ooit en her en der zijn zelfs nog flarden van dit feest terug te vinden.
Het sinterklaasfeest heeft dit echter geraffineerd verdrongen (ter meerdere eer en glorie van het Katholicisme) en de commercie is er de laatste decennia handig op in gesprongen en verdient er veel geld aan. Waar het werkelijk om gaat zijn de meeste mensen jammer genoeg uit het oog verloren.

Door met het feest weer naar de werkelijke bron terug te keren komen we uit bij een gezamenlijk en feestelijk gevoel dat ver weg blijft van het katholieke toneelspel en de commerciële namaak.

Gezellig met buren, vrienden en familie de donkere dagen weer verjagen door tijdens de periode van de donkere dagen rondom de midwinternacht buiten in een groep of kring liedjes te zingen en lekker te eten rond een groot en warm kampvuur (van sprokkelhout dat we een jaar lang bewaard hebben). Gezellig gezamenlijk eten van wat we voor elkaar gemaakt hebben.
Mogelijk kunnen we dan in dat kampvuur ook al onze zorgen en vooroordelen symbolisch verbranden en daarmee het verleden achter ons laten en het nieuwe jaar vol mogelijkheden begroeten.

Dat is de symboliek waar het werkelijk om gaat met wat wij Sinterklaas en Kerstmis zijn gaan noemen.

Daar zijn zeker ook mooie toneelstukken en liedjes met leuke teksten (ook voor kinderen) bij te verzinnen.
Een nationale uitdaging voor de dichters en componisten.
En kinderen kunnen we verwennen door ze er volop bij te betrekken en kennis te laten naken met lekkernijen en gerechten die ze thuis nog nooit gehad hebben.

Een waar feest!


20181115
Mk

15 oktober 2018

Klimaatverandering en de rol van de mens


Klimaatverandering en de rol van de mens

 De klimaatverandering wordt óók door het ingrijpen van de mens veroorzaakt.
Vooral omdat de natuurlijke balans altijd veranderingen in natuurverschijnselen heeft kunnen opvangen met geleidelijke schommelingen in temperatuur als gevolg.

Ik baseer dit op de volgende signaleringen;

 • De Aarde komt langzaamaan steeds dichter bij de Zon te staan.
Dat is jaren geleden al vastgesteld door NASA.
Dat gaat geleidelijk aan.
Daardoor wordt het op Aarde langzaamaan warmer.
De Aarde is echter van nature in staat om die temperatuur verhoging op te vangen door zich aan te passen.

En daar gaat het mis.

 • De bescherming tegen opwarming is door activiteiten van de mens juist afgenomen. Denk hierbij aan de afbraak van de Ozonlaag. Die beschermt tegen zonnewarmte maar is juist op de beide Polen met momenten sterk afgenomen waardoor deze zijn gaan smelten, juist nu we dichter bij de Zon staan dan ooit, waardoor dan weer de waterstromingen op Aarde veranderen, die het klimaat (windstromingen) wereldwijd beïnvloeden.

 • Aantasting van de Ozonlaag wordt vooral veroorzaakt door uitstootgassen (oa. smog) van de industrie. Aanpassing zou voor de grote industriebedrijven (multinationals) veel kosten meebrengen met als gevolg een enorme afname van de winstuitkering naar aandeelhouders. Burgers zijn moeilijk te motiveren om hier aan mee te betalen.

 • De uitstoot van CO2 veroorzaakt ook een temperatuurverhoging op Aarde maar minder dramatisch. Toch wordt dit door de politiek aangegrepen als hoofdoorzaak. Mijn vermoeden is dit gedaan omdat zo de invloed van de industrie gebagatelliseerd kan worden. CO2 komt ook voor in de natuur in water en ijs, maar is door de natuur vooral ook opgeslagen in olie en kolen.

 • In water en ijs zit het als opslag voor korte termijn (honderden jaren). Het moet langzaam aan vrij komen of opgeslagen worden als dat van nature nodig is. Nu komt het door de veel te snelle opwarming van de Aarde in veel te grote mate vrij waardoor het in bepaalde mate de opwarming als katalysator versnelt. Het zou nu juist opgeslagen moeten worden.

 • In olie, gas en kolen zit CO2 in diepe of versteende lagen in de Aarde beschermt waardoor het nooit meer vrij kan komen en de Aarde beschermt tegen schokken van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (demping) maar vooral tegen opwarming vanuit de kern van de Aarde.
Nu we al die olie, gas en steenkool  uit de Aarde weggehaald hebben is deze dempende werking sterk afgenomen, komen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen steeds vaker voor en kan mede door het in deze stoffen aanwezige CO2, de warmte uit de Aardkern dichter  naar het Aardoppervlak komen. Ook dit brengt dus een niet te onderschatten, maar niet onderzochte mate van opwarming met zich mee. Deze opwarming is geheel aan ingrijpen van de mens te danken.
Deze oorzaak wegnemen is bijna onmogelijk en waarschijnlijk erg duur. Mede omdat dit inhoudt dat we per acuut moeten stoppen met olie, gas en steenkool uit de Aarde te halen.
Niet zo verwonderlijk dat deze oorzaak nergens genoemd wordt.

Of CO2 terugpompen in de Aardkorst zal helpen betwijfel ik sterk omdat dit beschermt werd door de olie en de steenkool. Een vervanging hiervoor ontwikkelen is onmogelijk of enorm duur. De kennis ontbreekt ook volledig.

 • CO2 is een broeikasgas en aanwezig in de dampkring verhoogt het de temperatuur op Aarde omdat het de warmte die weg wil van Aarde tegenhoudt en terugstuurt naar het Aardoppervlak. De Aarde heeft deze CO2 juist van nature weggehaald uit de atmosfeer en vooral opgeslagen in olie en steenkool om het zo definitief daar uit weg te houden. Tevergeefs! Met alle gevolgen van dien.

 1. Aantasting door ingrijpen van de mens van de beschermende laag van de Dampkring is hier de oorzaak van.
 1. Aantasting door ingrijpen van de mens van de beschermende laag van de Aardkorst is hier de oorzaak van.
 2. Vrijkomen van CO2 (dat voor eeuwig was opgeslagen door de natuur) werkt als katalysator op de toegenomen opwarming door de Zon.


Daarom kan de toegenomen opwarming van Aarde door de Zon niet goed door onze Aarde worden gedempt.


Mario Kuijpers
20181015.
21 juli 2018

De herinnering herkent

De herinnering herkent

De ziel her-innert
Onze ziel is niet van ons
Onze ziel bestaat niet
Er is maar een ziel, de wereldziel (Anima)
De ziel is dus niet van een mens
Een ziel is onlosmakelijk
Deel van het geheel

Een deel van de wereldziel huist soms in een lichaam
Een tijdelijk lichaam
Oplosbaar
Stoffelijk
Aanraakbaar, proefbaar, ruikbaar, zichtbaar, hoorbaar
Een ziel is echter tijdloos
Onoplosbaar
Geestelijk
Onaanraakbaar, onzichtbaar

Ieder lichaam komt voort uit het geheel
Ieder lichaam is bezield
Een lichaam is eenzaam en stuurloos zonder verbinding met de ziel

Een ziel zonder lichaam, die zich niet herinnerd dat het deel is van de wereldziel, keert telkens weer terug naar de wereld
Een ziel zonder lichaam, die weet dat het deel is van de wereldziel, keert wél terug bij de wereldziel omdat het weet (Gnosis).

Door herkenning van de ziel staat het lichaam ook in verbinding met het geheel (Anima)
Daardoor wordt het lichaam ‘geheeld’
Totdat het lichaam sterft
De ziel sterft niet.

Door de aanwezigheid in een lichaam voelt de mensenziel zich zielig; eenzaam en verdwaald
Op een gegeven moment stelt iedere mens zich de vraag naar de zin van alles
En gaat uiteindelijk op zoek naar het antwoord (zoektocht naar de Graal).

De ziel blijkt nooit los te zijn geweest van het geheel
Alleen is het dit vergeten
Een zielloos mens voelt zich klein
zonder de inspiratie van de ziel
Het wil presteren om groot te lijken
Maar zodra bij een embryo een mens fysiek tot leven komt
Groeit ook het verlangen om de verbinding met de bron te herstellen
Dat oer-verlangen is in ieder mens aanwezig
Van jongs af aan

Van jongs af aan
Wordt het verdrongen door het zoete licht (Prediker, zoet is het licht)
Het zoete licht van de verleiding
Dit wereldlijke licht verblindt ons
Het maakt ons afhankelijk
Bang, voor de duisternis
Daar waar geen licht schijnt
Het leidt ons af van de vraag naar de zin
De zinloosheid van het leven wordt zichtbaar
Door stoffelijke gewin
Een inhoudsloos verlangen
Naar rijkdom, uiterlijke schoonheid en macht
Vergevingsloos
Liefdeloos
Zinloos.

Het is de duisternis die de verblinding opheft
Ieder mens komt meer dan eens
In pijnlijke of uitzichtloze situaties terecht

Wie deze schijnbaar oplost
Door nog meer energie te stoppen in het zoete licht
Het zoete licht niet loslaat 
maar vasthoud aan bezit
Raakt uitgeput en futloos,
Steeds dieper verdwaald
Een dwaling die uiteindelijk leidt naar de dood
De dood die dan weer gevolgd wordt door een nieuw leven
In een nieuwe vorm
Met een nieuwe weg om te gaan
Opnieuw in het zoete licht
En in een eeuwigdurende spiraal.

Er is een weg uit deze eindeloos lijkende vortex
In ieder lichaam zit een vonk verborgen
Eenmaal gevonden (her-innert)
Kan deze vonk het vuur in je hart ontsteken
Het vuur in je hart dat liefdevolle warmte uitstraalt
Stralend licht
Die de angst voor de duisternis in jezelf verdrijft
De angst voor de uitzichtloosheid van het lijden laat verdwijnen

Zo bereik je het stadium van verlichting
Je bent niet meer ontvankelijk voor het zoete licht
Je hebt het wereldlijke licht niet meer nodig
Om groot te lijken
Je bent zelf het licht geworden
Met dat steeds feller schijnende innerlijke licht
Verdwijnt ook de duisternis om je heen

De noodzaak om te presteren verdwijnt.
De noodzaak van het lijden verdwijnt
Je groeit steeds groter
Je raakt geïnspireerd
Je wordt creatief 
Je vernieuwd
Je leert om te vergeven
Je laat los wat niet bij je hoort
Je bent verlost 
Je vind rust en stilte
Je bent in de geest
Je vind jezelf
Je ware ik
Je herkent de eenheid
Je keert terug naar de bron
Je bent een.

MarioK
20150907
20180720

Verbeter de wereld, begrijp de wereld en begin bij jezelf.

Beste vriend,   Je blijft volhouden en herhalen dat de democraten en socialisten een verkeerde koers var...