Posts

Bomen gaan niet dood

Afbeelding
Bomen gaan niet dood. Bomen verbinden. Bomen zijn levende wezens (planten) die nooit dood gaan. Een gezonde boom kan vele duizenden jaren oud worden. Niemand weet hoe oud. Mogelijk sterven gezonde bomen nooit.Wát we weten is dat vroeger bossen altijd vele generaties jaren oud waren.Oerbossen. Oude bomen zijn altijd geliefd geweest door de mensen.  Tot aan onze tijd hebben mensen over de hele wereld altijd beseft dat zo’n oude boom of bos al vele generaties mensen meegemaakt heeft en dat die voorouders deze bomen dus ook gekend en geëerd hebben. Ze hebben dus een herkenbare verbindende factor tussen de generaties. Bij deze bomen of in zo’n bos vonden mensen zo nodig beschutting, koelte en rust. Men ontmoette elkaar dus in het bos onder de bomen. Ook op deze manier vonden mensen bij bomen verbinding met elkaar.Deze oude bomen en bossen zijn vele duizenden jaren in ere gehouden, dus zeker niet omgekapt of vernietigd. Ook de omgeving van de boom werd in ere gehouden. Geen bewoning of akke…

Sinterklaas, Kerstmis en Samhain

Afbeelding
Sinterklaas is van oorsprong een waar feest. Maar die oorsprong is anders dan dat velen denken.Ik vind zelf al vele jaren dat het verhaal van Sinterklaas en zwarte Piet een goed in elkaar gezet toneelspel is omdat het met veel plezier door een geheel volk wordt gespeeld.Ongelooflijk en uniek.  Maar de achterliggende gedachte van het Sinterklaasfeest op zich klopt niet. Dat zelfde geldt ook voor Kerstmis.Het Sinterklaas feest af willen schaffen omdat het racistisch is slaat de plank volledig mis. Racisme heeft niets te maken met  de oorspronkelijke gedachte achter Sinterklaas en zwarte Piet. Wat de laatste jaren rondom het feest van Sinterklaas gebeurt is het treurige dieptepunt van het ontbreken van historisch inzicht en het kortzichtig voortgaan op een weg na het nemen van een afslag in de verkeerde richting.De zwarte Pieten worden blank of gekleurd (smartie-pieten) en er zijn zelfs horror-pieten die helemaal wit zijn.Sinterklaasjournaal 2016Het Sinterklaasfeest gaat eindelijk over e…

Klimaatverandering en de rol van de mens

Afbeelding
De klimaatverandering wordt ook door het ingrijpen van de mens veroorzaakt.Vooral omdat de natuurlijke balans altijd veranderingen in natuurverschijnselen heeft kunnen opvangen met geleidelijke schommelingen in temperatuur als gevolg. Ik baseer dit op de volgende signaleringen;De Aarde komt langzaamaan steeds dichter bij de Zon te staan.Dat is jaren geleden al vastgesteld door NASA.Dat gaat geleidelijk aan. Daardoor wordt het op Aarde langzaamaan warmer. De Aarde is echter van nature in staat om die temperatuur verhoging op te vangen door zich aan te passen. En daar gaat het mis.De bescherming tegen opwarming is door activiteiten van de mens juist afgenomen. Denk hierbij aan de afbraak van de Ozonlaag. Die beschermt tegen zonnewarmte maar is juist op de beide Polen met momenten sterk afgenomen waardoor deze zijn gaan smelten, juist nu we dichter bij de Zon staan dan ooit, waardoor dan weer de waterstromingen op Aarde veranderen, die het klimaat (windstrom…

De herinnering herkent

De herinnering herkent
De ziel her-innert Onze ziel is niet van ons Onze ziel bestaat niet Er is maar een ziel, de wereldziel (Anima) De ziel is dus niet van een mens Een ziel is onlosmakelijk Deel van het geheel
Een deel van de wereldziel huist soms in een lichaam Een tijdelijk lichaam Oplosbaar Stoffelijk Aanraakbaar, proefbaar, ruikbaar, zichtbaar, hoorbaar Een ziel is echter tijdloos Onoplosbaar Geestelijk Onaanraakbaar, onzichtbaar
Ieder lichaam komt voort uit het geheel Ieder lichaam is bezield Een lichaam is eenzaam en stuurloos zonder verbinding met de ziel
Een ziel zonder lichaam, die zich niet herinnerd dat het deel is van de wereldziel, keert telkens weer terug naar de wereld Een ziel zonder lichaam, die weet dat het deel is van de wereldziel, keert wél terug bij de wereldziel omdat het weet (Gnosis).
Door herkenning van de ziel staat het lichaam ook in verbinding met het geheel (Anima) Daardoor wordt het lichaam ‘geheeld’ Totdat het lichaam sterft De ziel sterft niet.
Door de aanwezigheid in een li…

We komen en we gaan in Vrede en Vrijheid en keren altijd terug naar de Vader.

We komen en we gaan in Vrede en Vrijheid en keren altijd terug naar de Vader.

We komen uit Vrede en Vrijheid. We keren terug naar Vrede en Vrijheid.
We leven op Aarde in Vrede. Alleen zijn we op Aarde gevangen in een lichaam dat kan denken. Dat denken doet ons geloven dat we leven in tijd en ruimte en dat we kunnen kiezen. Het laat ons ook denken (geloven) dat we niet in Vrede leven.
Er is geen tijd: geen verleden, geen toekomst, alleen nu. Er is geen ruimte: geen afstand, geen snelheid, alleen hier. Je kunt niet kiezen. Iedere keuze is verkeerd. Je hoeft alleen te volgen wat gebeurd, wat je ingegeven wordt. Dat neem je waar door met aandacht waar te nemen wat je overkomt en wat je daar bij aan-voelt. Het is de ‘wil’ die je ‘wetens’ daar toe aanzet. Dit is de inspiratie (begeestering) die in je komt en je ‘goed’ laat voelen. Het is het vertrouwen hierin dat je door laat zetten omdat je toenemend voelt en daardoor weet dat dit is wat je zoekt. Dit is de Vrijheid die je nooit afgenomen kan worden.

Doelloos

Afbeelding
'Om te bewijzen dat de natuur zichzelf geen doel gesteld heeft, en dat alle doeloorzaken niets anders dan inbeelding zijn, daarvoor zijn niet veel woorden nodig'. Spinoza, Nederlands filosoof, 1632-1677.


Boswachter Rob via Twitter 20180716.
Je vind echt rust als je deze stelling je eigen maakt. Het natuurlijk gegeven leven gewoon beleven zoals het is. De gemaakte veeleisende wereld zo veel mogelijk negeren. De stille natuur in gaan is al bewezen de beste remedie tegen de overspannenheid van gestelde doelen.
Wordt vervolgt...
Reactie Mario 20180716.

Gezegde: ik heb het zo druk als de (streuf-)pannen op vastenavond

Ik heb het zo druk als de (streuf-)pannen op vastenavond.
Dit blijkt een heel oud Keltisch gezegde.
Vastenavond is dan het feest van de midwinter zonnewende, onze jaarwisseling op oudejaarsavond. De winterwende vond altijd plaats op 25 december, maar door pauselijke kalenderveranderingen is dat in onze tijd 21 december geworden. De jaarwisseling is zelfs verschoven naar 30 december in onze tijd maar dan heeft de zonnewende (langste nacht) al enkele dagen eerder plaats gevonden. 
De rijke oogsttijd van de zomer en de herfst is ten einde en gaat over in de winter tijdens deze langste nacht. Het duurt 40 dagen voordat er weer goed begonnen kan worden met jagen en zaaien en oogsten. De nog aanwezige voorraden (met name granen, bier en wijn) worden gerantsoeneerd om de koudeperiode door te kunnen komen. De eerstkomende 12 dagen (Samhain - Halloween) eet men dat wat overgebleven is aan fruit (dat anders bederft) nog op, maar vermengd met vette oliën, zodat men voorbereid is op de vastentijd van 3…