26 april 2019

De energiesystemen van Moeder Aarde.

De energiesystemen van Moeder Aarde.

 

Leylijnen (uiterlijke aardenergie)  en chakra’s (innerlijke energie) staan met elkaar in  verbinding.

Het zijn beiden energiesystemen.

 

Bomen staan met hun wortels en takken in verbinding met elkaar. Dat gebeurt dmv natuurlijke elektriciteit.

Ook wij mensen hebben een wortselsysteem in onze darmen, waarmee we onderling met elkaar in verbinding staan.

Deze elektriciteit kunnen we aanvoelen en soms zelfs zien door staticiteit (vonken).

 

Mensen, dieren en bomen staan ook energetisch met elkaar in onderlinge verbinding. Daar waar je er voor open staat (kind, hond, bijzondere plant, mooi uitzicht, enz…) wordt deze elektrische verbondenheid wel gevoelt maar helaas vaak niet als zodanig erkend.

 

Steeds meer mensen worden in onze tijd toenemend ontvankelijk voor deze onderlinge band.

Dat er een kleine groep mensen is die deze band niet voelt, heeft ons eeuwenlang in toenemend tempo vooral van onze bossen berooft. Een kleine maar machtige groep die eeuwenlang hun gang heeft kunnen gaan met desastreuze gevolgen.

 

Nu de natuur, mede door de enorme ontbossing, dramatische veranderingen vertoont worden steeds meer mensen bewust van het feit dat ze iets belangrijks aan het verliezen zijn. Een gevoel dat door onze overheid niet verklaart of erkent wordt maar dat alles met deze onzichtbare gevoelens te maken heeft.

De mens staat met het lichaam via het leylijn-chakra-electriciteitsnet in verbinding met die natuur waarvan de bomen en vooral de bossen de krachtigste en dus meest voelbare (rustgevende) vertegenwoordigers zijn.

 

De oermens uit de steentijd wist dit al en verklaarde de plaatsen waar deze leyenergie goed voelbaar was tot helende krachtplaatsen waar steencirkels, menhirs (leistenen), dolmens, hunebedden enz. werden opgericht.

 

Deze plaatsen hebben veel van hun kracht verloren door vervuiling en vooral ook door ze te negeren, maar bezitten nog steeds een voelbare helende kracht. Zeker als er in later tijd kerken en kapelletjes op gebouwd zijn en mensen er nog steeds komen om te bidden voor hulp.

Die kerken, kloosters, tempels, moskeeën, synagogen en kapellen staan vaak op oeroude helende krachtplaatsen omdat de diverse kerken ook wel begrepen dat ze die plaatsen niet konden negeren. Veel moderne bedevaartsoorden zijn opgedragen aan Maria, als synoniem voor moeder Aarde.

 

Wij kunnen de Aarde maar vooral onszelf redden door deze krachtplaatsen opnieuw in ere te herstellen en massaal ons vertrouwen er in te bevestigen. Dan moet niet de kerk als geloof maar het geloof in Moeder Aarde hersteld worden.

Daarnaast is het erkennen van de band die we hebben met de natuur en dan vooral die met oude bomen en grote bossen een krachtig middel om de natuur weer in ere te herstellen en daarmee te helen. De meeste krachtplaatsen bevinden zich nog altijd juist midden in de natuur op afgelegen plaatsen.

Op deze krachtplaatsen vind je rust en voel je een spontane sereenheid en onderlinge verbondenheid. Als die ontbreekt is het geen krachtplaats.

 

Die verbondenheid vanuit sereenheid (kalme harmonie met de omringende wereld) schept de groeiende kracht tot een vernieuwende verandering. Die begint in de wereld die je direct omringd en breidt zich door onderlinge verbinding steeds verder uit als kringen in het water.

Die verandering krijgt vorm door Moeder Aarde weer met respect te behandelen als de bron van leven en door te stoppen met het uitputten daarvan. Met andere woorden dat we weer terugkeren naar de balans die er honderduizenden jaren wél was tussen mens en natuur.

 

Dat herstellen gaat niet zomaar en zal veel tijd en vooral ook creativiteit vereisen. Die vernieuwing is zeker mogelijk als de wereldwijde focus op winstmaximalisering wordt losgelaten en ons geld en energie gestoken wordt in de vele vernieuwende mogelijkheden die er zijn om de mensheid vooruit te helpen zonder de natuur nog verder te beschadigen. Die vernieuwende ideeën zijn er al vele decennia maar worden bij gebrek aan verdienmodellen genegeerd. Als die nu wel een kans gaan krijgen om ontwikkeld te worden kan de omslag die nodig is snel en effectief gemaakt worden. De mensheid is tot grootse prestaties in staat.

 

Het begin kan wereldwijd gemaakt gaan worden. Daar is maar een enkele stelling voor nodig.

Moeder Aarde erkennen als de liefdevolle  helende bron die ze altijd is geweest en haar met sereniteit en respect behandelen.

 

 

Mario Kuijpers

20190426.

 

 

 

 

16 april 2019

Notre Dame op Par-Isis

De Notre Dame is verwoest. De kerk is gebouwd in de 12e eeuw en is dus al bijna 1000 jaar oud.

Het is een van de eerste kerken die plots groter als kathedraal gebouwd kon worden.

De eerste kathedralen werden gebouwd door de Tempeliers.

De Tempeliers hadden een kennis en kunde die nooit eerder in de moderne wereld gekend was. Daardoor konden ze als eersten imposante ronde kerken met koepels en veel hoge torens bouwen die rijkelijk versierd werden met creatieve ornamenten en gedetailleerde beelden.

De Notre Dame was een toonbeeld van dit vakmanschap.

Het was niet de eerste en de meest bekende kathedraal. Die staat in Chartres.

 

De kathedralen worden toonbeelden van katholicisme genoemd maar zijn gebouwd door Tempeliers en Katharen.

Deze waren juist een alternatief voor het katholicisme door hun afkeer van kerkelijke dogma’s en het stimuleren van persoonlijke vrijheid waarbij de vrijheid van  godsdienst en onderlinge tolerantie en samenwerking  centraal stond. De Tempeliers creëerden daarmee een smeltkroes van vele culturen die met elkaar handel konden drijven maar ook kennis en kunde met elkaar deelden.

 

Daarom kon de kennis van elders in de wereld ook overkomen en gebruikt worden en steeg de welvaart in de gebieden waar Tempeliers en Katharen regeerden voor iedereen. Ook de bevolking profiteerde daar volop van mee. Dat in tegenstelling tot de katholieke gebieden die arm waren en bleven.

Nadat de Tempelieren en  Katharen in de 13e eeuw door katholieke legers verraderlijk werden uitgemoord eigenden de katholieken zich de kathedralen toe.

 

De Notre Dame in Parijs is naar onze maatstaven een oude kathedraal maar is gebouwd op de plaats waar al veel eerder een tempel was gebouwd door de Romeinen die de lokatie Par-Isis (voor de Egyptische godin Isis) noemden. Voor die tijd was het waarschijnlijk een leycentrum (krachtplaats) van de oorspronkelijke Keltische bewoners.

 

Niet zozeer de kerk maar de locatie van de kerk en al de Romeinse tempel  is van grote waarde. Natuurlijk is de ouderdom, het vakmanschap en sierlijke bouwstijl met bijhorende kunst van grote culturele waarde.

Deze schoonheid is nu verloren gegaan wat een groot verlies is en als replica volledig hersteld kan worden.

De wereldwijde emotionele waarde zit ook niet in het verlies van een katholiek symbool.

 

De verering van Maria (Notre Dame) komt al dichter in de buurt van de werkelijke waarde van het verlies.

Maria staat in het katholieke geloof voor veel mensen symbool voor de moedergodin, in vroegere tijden voordat het katholicisme zich het alleenrecht toe-eigende ook vereerd als Cybele, Gaya en Isis.

Deze godinnen weden in die tijd niet als verheven godin gezien maar stonden symbool voor de relatie tussen mens en Aarde.

De Aarde die als moeder haar kinderen voedt.

Moeder Aarde.

De Kelten bouwden op plaatsen waar ze deze band met Moeder Aarde sterk voelden geen tempels maar creëerden steenkringen en dergelijke. Op deze plekken voelden ze een extra krachtige energie uit de Aarde komen die ze met behulp van de stenen beter konden ervaren en zelfs opslaan.

De stenen en steencirkels werden daarmee herkenbare krachtplaatsen.

Opvallend is dat we steeds meer kunnen vaststellen dat deze krachtplaatsen vaak op een lijn liggen met andere krachtplaatsen. Ook liepen er rechten wegen tussen deze krachtplaatsen waarbij de aardenergie ook op deze lijnen extra krachtig aanwezig blijkt te zijn.

Deze lijnen worden leylijnen genoemd en de krachtplaatsen worden leycentrum genoemd.

 

Dat is met geigertellers maar beter nog met wichelroeden te meten.

 

De Isle de Paris in de Seine blijkt een krachtig

Leycentrum te zijn.

Een van de belangrijkste leylijnen loopt vanaf de Notre Dame via de Champs Elysée en de Arc de Triomf naar de Franse kust en steekt via het eiland Wright over naar Engeland waar de leylijn over Stonehenge richting Glastonbury / Bath loopt. Een lang oude leylijn van grote kracht die als krachtig leycentrum de Notre Dame heeft, gebouwd op een oude Keltische krachtplaats.

 

De katholieke kerk die niets heeft met het zogenaamde heidendom heeft haar meest geliefde heiligdom gebouwd op een helende krachtplaats waar mensen in alle tijden al door aangetrokken worden en een prettig gevoel krijgen.

Dat maakt de verwoesting van deze prachtige kathedraal die met de kennis van de Tempeliers gebouwd is tot een sterk emotioneel gebeuren.

Toch is niet het gebouw maar toch vooral in eerste instantie de locatie die de mensen aantrekt en goed doet voelen.

De krachtplaats zal altijd blijven bestaan en heeft in beginsel geen gebouw nodig om krachtig en geliefd te zijn.

 

Mario

2019 04.

15 april 2019

Gasconne koeien Hofweb

Onze Gasconne koeien - Hofweb en boerderij Gaos

Sinds bijna een jaar eten wij met veel smaak en plezier het smaakvolle vlees van Hofweb dat afkomstig is van koeien die liefdevol en met groot respect ook als levende wezens behandelt worden.


Kijk; hier komt het biologische vlees vandaan dat wij eten. Onze Gasconne koeien - Hofweb en boerderij Gaos.
Gasconne video

Hofweb video

#biologisch #vlees #rund #Hofweb #GAOS #ecologisch #waardig #smaakvol #diervriendelijk


gepost door

10 april 2019

Leyenergie werkt twee kanten op

De leyenergie (Chi) werkt twee kanten op.

 

Wie op een krachtplaats of leycentrum verblijft ontvangt als vanzelf extra energie. Zelfs ongevraagd.

Wie zich te rusten legt zal extra goed uitrusten, wie gewond is zal extra snel helen, wie een vraag heeft zal extra helder kunnen denken enz….

Wie gericht om hulp vraagt voor zichzelf zal extra energie krijgen om het gevraagde ook waar te maken.  Wie hulp vraagt voor een ander kan aan de ander op afstand wat extra goede gedachten of energie overbrengen.

(Reiki).

Die overdracht wordt beduidend versterkt als deze in de vorm van een amulet wordt overgebracht. Een amulet kan alles zijn dat die ander aanneemt en bij zich zal dragen: een hanger, ring, spelt, kledingstuk maar het beste werkt iets natuurlijks dat blijvend is zoals van edelmetaal, hout of van edelsteen.

In die amulet moet dan wel de juiste energie (wens) gestopt zijn door de gever of de magiër die de amulet voor de gever gemaakt heeft.

 

Nog beter is als de ontvanger persoonlijk op de krachtplaats of leycentrum aanwezig is om de energie in ontvangst te nemen. Daarom trouw je in een kapel of kerk.

Het beste is als de ontvanger zelf om de extra energie vraagt en er voor open staat om voor het gevraagde de juiste hulp te krijgen.

 

Wie op een krachtplaats of leycentrum om hulp vraagt krijgt deze als de hulpvraag oprecht en met de juiste intentie gevraagd wordt. Stel de vraag zo duidelijk en gericht mogelijk. Als je iets voor een ander vraagt hou er dan rekening mee dat het gevraagde altijd ook op jou af zal stralen. Ook jij ontvangt wat je vraagt voor de ander. De intentie achter de vraag zal de energie in werking stellen.

Door daarna zo snel mogelijk naar die ander te gaan of door intens aan die ander te denken kun je het gevraagde zo effectief mogelijk overbrengen.

 

 

Omgekeerd kan echter ook.

Wie bescherming zoekt op een leycentrum zal deze ontvangen. In de vorm van rust en kracht.

Deze bescherming kan fysiek in de vorm van geweld doorbroken worden maar nooit zonder gevolgen.

Wie gedood wordt op een leycentrum zal rustiger sterven en sneller opgaan in het hiernamaals.

Echter wie op deze plaats kwaad doet, de ander vervloekt of dood, zal zelf de gevolgen van deze daad versterkt ervaren.

De vloek zal zich ook tegen de uitspreker keren en de moord zal ongeluk brengen en  ziekmakende gevolgen hebben voor de moordenaar.

Daarom kunnen mensen vluchten naar leycentra zoals vele oude kapelletjes, tempels, synagogen, moskeeën en kerken en daar geborgenheid vinden. Wie die geborgenheid verstoort zal die last langdurig met zich mee dragen.

 

Vloeken worden ver weg van leycentra uitgesproken en zelfs dan kan de vloek zich (in mindere mate) tegen de uitspreker keren.

Zo gaat het ook met gewelddadige fysieke  aanslagen tegen personen. De gevolgen keren zich ook tegen de geweldpleger. Idem dito met fraude en bedrog. Des te dichter bij een leycentrum des te groter de gevolgen.

De intentie is hier de niet te verbergen oorzaak van het gevolg.

De keuze maakt de mens zelf.

Weet dus altijd bewust van de intentie achter de keuze die je maakt.

 

Mk

201904.

 

Des te meer mensen bepaalde gevolgen over zich afroepen des te meer zal dit afstralen op de omgeving.

Wie goed goed, goed ontmoet.

In een liefdevolle omgeving zal de intentie van goedheid gemakkelijker ontstaan en opgevolgd worden.

Altijd kan deze met geweld doorbroken worden maar altijd ook met desastreuze gevolgen.

Dat geldt ook zo met opleiding en de intentie daarachter.

Leer je graag het vak van een vakman dan neem je de kennis en kunde over maar dat gebeurt ook bij een vakkundige fraudeur en oplichter.

Alleen de intentie verschilt waardoor de vakman met liefde voor zijn vak een gelukkig leven zal leiden en de fraudeur weliswaar zal slagen in het frauderen maar door de intentie om anderen tegen te willen werken ook zichzelf tegen werkt en ongelukkig zal zijn.

Dat ongelukkig zijn kan lang ontkent en verborgen gehouden worden maar op een cruciaal moment zal het zo krachtig zijn dat het zich zal openbaren met ernstige gevolgen.

Niet begerenswaardig.

Alleen liefde loont meer in toenemende kracht.

 

Mario Kuijpers.

 

 

31 januari 2019

Esoterisch geheim

Esoterisch geheim.

 

De schepper heeft iets van zichzelf meegegeven toen we in dit lichaam op Aarde werden opgesloten. Niet zomaar iets maar een van de machtigste eigenschappen die er zijn. Dat is de onbegrensde kracht van de verbeelding. Met die verbeelding ben je in staat om uit de omhulling te stappen en jezelf ‘waar’ te maken.

Dit is een geheim waartoe alleen nobele mensen echt toegang hebben.

Echt, omdat ze er niet alleen weet van hebben maar ook intuïtief in staat zijn om er gebruik van te maken. Ze kunnen iets bedenken en het dan ook werkelijk mogelijk maken. Dat komt door hun oprechte nobelheid. Dat is het grote esoterische geheim.Perzische wijsheid van Zoroaster / Zarathustra.

 


18 januari 2019

Verborgen suiker bedrog

Gedeïoniseerd suiker is suiker uit fruit,  waar alle andere stoffen zoals vitaminen, mineralen, geurstof, zuursmaak en kleurstof door niet duurzame ionisatie (chemisch) uit worden verwijderd. Wat overblijft is pure calorierijke suiker zonder enige voedingswaarde. Het wordt als verder smaakloze zoete stof overal ingestopt.

Dit alles om de naam suiker, sucrose, fruitsuiker, enz… niet te hoeven vermelden. Het moet volgens de wet op de verpakking vermeld staan als toegevoegde suiker maar dat gebeurt niet.


Het zit in duizende producten verborgen. Op voor consumenten niet toegankelijke voedingsmiddelen congressen wordt het door de machtige suikerindustrie massaal gepromoot. Het is dé manier om ongemerkt toch overal suiker in te doen zonder het te hoeven vermelden. Dat vermelden gebeurt dan als geïoniseerd sap of een andere onherkenbare term. Het zit zelfs in biologische babyvoeding. Het bedrog kan niet groter zijn. 

En dan zegt de overheid dat ze de suiker consumptie wil terugdringen! Dan eerst deze ‘vreemde’ omzeiling van eerlijke etikettering aanpakken. Tijd dat er een eerlijk en herkenbaar keurmerk komt met betrekking tot ongezonde toevoegingen, zoals het ‘stoplicht’. Dan zijn deze onduidelijke termen niet meer zinvol want toegevoegde suiker, in welke vorm dan ook, is dan een groot rood stoplicht.


Bron: Keuringsdienst van Waarde

2019 01.

17 december 2018

Een gelukkig lichtfeest


Een gelukkig Lichtfeest.

Alles wat op Aarde komt leeft.
Mensen, dieren en planten.
Wat groeit, hoe snel of hoe traag dan ook, leeft.
En niets van wat leeft heeft meer waarde dan iets anders dat leeft, hoe groot of klein dan ook.
Samen vormt het een groot dynamisch geometrisch cyclisch geheel.

Alles wat leeft sterft, hoe jong of oud dan ook.
Alle wat sterft heeft tijd nodig om te vergaan.
Ook in die tijd is het van grote waarde.
Het dient als bouwstof zodat de levenden er nut aan hebben.
Zand, klei, metaal, hout, steen, mest, e.d.
Uiteindelijk zal alles echter wat niet meer leeft vergaan tot stof.
Voor sommige duurt dat lang voor anderen gaat dat snel.
Wat tot stof vervalt zal uiteindelijk vergaan tot kleine energiedeeltjes (nano neutronen, godsdeeltje) die op een gegeven moment weer omgezet worden tot een levend iets.
Dat is de cyclus van het leven op Aarde.
Een deeltje dat ooit een plant was, kan nu deel worden van een dier, een ooit menselijk deeltje kan nu deel worden van een plant, enz….
Uiteindelijk zal alles telkens weer hergebruikt worden. De hoeveelheid energetische deeltjes die nodig zijn op Aarde zal altijd aanwezig zijn.

Dat wat op Aarde levend aanwezig is zal altijd binnen de dampkring blijven. Wat wij leven noemen kan niet vrij levend weg uit de dampkring. Het zal buiten de dampkring snel sterven. Dat maakt de Aarde uniek.

De energetische deeltjes kunnen dat waarschijnlijk wel en trekken zo door het voor ons mensen immens grote heelal. De kans dat de deeltjes waar je lichaam uit zijn opgebouwd ooit weer terugkeren als onderdeel van een mens is klein.

Een levend wezen is dus meer als alleen die opbouw van deeltjes dat een mens, dier of plant vormt.
De mens heeft 'het Vrije Licht' in zich.
En dat Licht is onderdeel van een groot goddelijk geheel.
Niet zozeer energie maar wel iets dat energie waarneemt en nodig heeft.
Dat iets gaat veel verder dan dat wat wij energie noemen.
Daarom gebruiken we het woord goddelijk.
Het is niet te bevatten, niet te verklaren laat staan duidelijk te omschrijven.
Daarom mocht het in de oer oude geschriften van ver voor het christendom ook geen naam hebben.

En toch mogen en moeten we het proberen te begrijpen, alleen al om duidelijk te maken dat het er is.
Dat het ons tot een levend wezen maakt met een opdracht.
Die opdracht is dat we inzien dat we niet het lichaam zijn dat opgebouwd is uit energetische deeltjes.
We zijn juist níet dat lichaam.
Dat lichaam heeft ons opgesloten.
'Het Vrije Licht' zit opgesloten zolang de mens die het opgesloten heeft in het lichaam dit niet in gaat zien. Ieder mens zal op een geven moment in het leven gaan twijfelen of dat enkel en alleen verheerlijken van lichamelijk genot niet alleen leidt tot een groot gemis, een rotgevoel, verlorenheid, eenzaamheid en tot verdriet en pijn om de beperkingen van dat lichaam en het maar niet willen lukken om dat lichaam tevreden te maken, laat staan gelukkig te maken.

Dat laatste kan wel maar dan heeft de mens eerst een alles bepalend inzicht nodig, namelijk dat een mens meer is dan alleen dat lichaam. Véél meer. Dat inzicht is alles bepalend voor het wel of niet vinden van het eeuwige geluk. Daarvoor is een klein beetje kennis nodig, dat in de oertijd van grootouder op kind en kleinkind werd overgebracht.
Die kennis bestaat uit 2 facetten:
  1. Heb respect voor alles dat leeft. Zie jezelf als onlosmakelijk geheel van die levende wereld
  2. Heb respect voor jezelf en leer jezelf kennen met vallen en opstaan.

Dan kom je vrij van de beperkingen die het lichaam aan je oplegt.
Het lichaam dien je ook in ere te houden omdat je alleen aan jezelf kunt werken zolang je leeft. Door jezelf beter te leren kennen kun je ook je lichaam beter onderhouden en toenemend vrijwaren van ziektes en / of de gevolgen daarvan.

Voordat we in dat lichaam terecht kwamen waren we een vrij onderdeel van het grote geheel dat wij Heelal noemen.
In dat Heelal konden we vrij van tijd, ruimte of welke Aardse beperking dan ook verblijven.
Opgesloten in het lichaam zijn we dat contact bijna volledig kwijt geraakt.
We hebben een vermogen tot denken gekregen dat ons grotendeels van het pad dat we zouden moeten gaan afleidt. Dat denken laat ons geloven, geloven dat we het beter weten dan dat wat we aanvoelen.
Daarom moeten we het er wél over hebben, omdat we meer zijn dan dat wat dit lichaam ons wil laten geloven.
Erger nog, er zijn mensen die een godsdienst hebben gecreëerd die ons wil laten geloven, zelfs oplegt, dat we dit lichaam zelfs ná de dood moeten eren, als het lichaam weer vergaat tot stof. Dit alles om ons af te leiden van waar het werkelijk om gaat.
Die godsdienst leidt ons helemaal af van de oer-kennis dat we juist bevrijdt willen worden van dat lichaam.
Daarom stond er op de oude Griekse tempels met grote letters: 'Gnothi Seauton', ofwel 'Ken Jezelf'.

We leven nu in een tijd dat deze oeroude kennis na vele honderden jaren onderdrukt en verborgen gehouden te zijn geweest, weer meer zichtbaar terugkeert in de Aardse wereld. Daardoor hebben wij de kans om weer massaal in te gaan zien dat alles op Aarde met elkaar samenhangt en geëerd en geliefd moet worden.
Alleen dán kunnen we bevrijdt worden van ons lichaam en weer vrij opgaan in de goddelijke vrijheid van het HeelAl.

Dat respect voor alles wat leeft strekt zich in de besluitvorming uit over de 7 generaties voorafgaand aan dit leven en over de 7 generaties die na dit leven komen. Hoe hebben die van vroeger altijd hierover besloten en hoe zullen ze in de toekomst hier mee geconfronteerd gaan worden.
Iets dat we de laatste generaties flink uit het oog verloren zijn geraakt.
Tijd dat we door deze verblinding heen 'het Licht' weer gaan zien.

Ik wens iedereen dan ook een gelukkig Lichtfeest.20181217
Mk.
De energiesystemen van Moeder Aarde.

De energiesystemen van Moeder Aarde.   Leylijnen (uiterlijke aardenergie)  en chakra’s (innerlijke energie) staan met elka...