26 april 2019

De energiesystemen van Moeder Aarde.

De energiesystemen van Moeder Aarde.

 

Leylijnen (uiterlijke aardenergie)  en chakra’s (innerlijke energie) staan met elkaar in  verbinding.

Het zijn beiden energiesystemen.

 

Bomen staan met hun wortels en takken in verbinding met elkaar. Dat gebeurt dmv natuurlijke elektriciteit.

Ook wij mensen hebben een wortselsysteem in onze darmen, waarmee we onderling met elkaar in verbinding staan.

Deze elektriciteit kunnen we aanvoelen en soms zelfs zien door staticiteit (vonken).

 

Mensen, dieren en bomen staan ook energetisch met elkaar in onderlinge verbinding. Daar waar je er voor open staat (kind, hond, bijzondere plant, mooi uitzicht, enz…) wordt deze elektrische verbondenheid wel gevoelt maar helaas vaak niet als zodanig erkend.

 

Steeds meer mensen worden in onze tijd toenemend ontvankelijk voor deze onderlinge band.

Dat er een kleine groep mensen is die deze band niet voelt, heeft ons eeuwenlang in toenemend tempo vooral van onze bossen berooft. Een kleine maar machtige groep die eeuwenlang hun gang heeft kunnen gaan met desastreuze gevolgen.

 

Nu de natuur, mede door de enorme ontbossing, dramatische veranderingen vertoont worden steeds meer mensen bewust van het feit dat ze iets belangrijks aan het verliezen zijn. Een gevoel dat door onze overheid niet verklaart of erkent wordt maar dat alles met deze onzichtbare gevoelens te maken heeft.

De mens staat met het lichaam via het leylijn-chakra-electriciteitsnet in verbinding met die natuur waarvan de bomen en vooral de bossen de krachtigste en dus meest voelbare (rustgevende) vertegenwoordigers zijn.

 

De oermens uit de steentijd wist dit al en verklaarde de plaatsen waar deze leyenergie goed voelbaar was tot helende krachtplaatsen waar steencirkels, menhirs (leistenen), dolmens, hunebedden enz. werden opgericht.

 

Deze plaatsen hebben veel van hun kracht verloren door vervuiling en vooral ook door ze te negeren, maar bezitten nog steeds een voelbare helende kracht. Zeker als er in later tijd kerken en kapelletjes op gebouwd zijn en mensen er nog steeds komen om te bidden voor hulp.

Die kerken, kloosters, tempels, moskeeën, synagogen en kapellen staan vaak op oeroude helende krachtplaatsen omdat de diverse kerken ook wel begrepen dat ze die plaatsen niet konden negeren. Veel moderne bedevaartsoorden zijn opgedragen aan Maria, als synoniem voor moeder Aarde.

 

Wij kunnen de Aarde maar vooral onszelf redden door deze krachtplaatsen opnieuw in ere te herstellen en massaal ons vertrouwen er in te bevestigen. Dan moet niet de kerk als geloof maar het geloof in Moeder Aarde hersteld worden.

Daarnaast is het erkennen van de band die we hebben met de natuur en dan vooral die met oude bomen en grote bossen een krachtig middel om de natuur weer in ere te herstellen en daarmee te helen. De meeste krachtplaatsen bevinden zich nog altijd juist midden in de natuur op afgelegen plaatsen.

Op deze krachtplaatsen vind je rust en voel je een spontane sereenheid en onderlinge verbondenheid. Als die ontbreekt is het geen krachtplaats.

 

Die verbondenheid vanuit sereenheid (kalme harmonie met de omringende wereld) schept de groeiende kracht tot een vernieuwende verandering. Die begint in de wereld die je direct omringd en breidt zich door onderlinge verbinding steeds verder uit als kringen in het water.

Die verandering krijgt vorm door Moeder Aarde weer met respect te behandelen als de bron van leven en door te stoppen met het uitputten daarvan. Met andere woorden dat we weer terugkeren naar de balans die er honderduizenden jaren wél was tussen mens en natuur.

 

Dat herstellen gaat niet zomaar en zal veel tijd en vooral ook creativiteit vereisen. Die vernieuwing is zeker mogelijk als de wereldwijde focus op winstmaximalisering wordt losgelaten en ons geld en energie gestoken wordt in de vele vernieuwende mogelijkheden die er zijn om de mensheid vooruit te helpen zonder de natuur nog verder te beschadigen. Die vernieuwende ideeën zijn er al vele decennia maar worden bij gebrek aan verdienmodellen genegeerd. Als die nu wel een kans gaan krijgen om ontwikkeld te worden kan de omslag die nodig is snel en effectief gemaakt worden. De mensheid is tot grootse prestaties in staat.

 

Het begin kan wereldwijd gemaakt gaan worden. Daar is maar een enkele stelling voor nodig.

Moeder Aarde erkennen als de liefdevolle  helende bron die ze altijd is geweest en haar met sereniteit en respect behandelen.

 

 

Mario Kuijpers

20190426.

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De energiesystemen van Moeder Aarde.

De energiesystemen van Moeder Aarde.   Leylijnen (uiterlijke aardenergie)  en chakra’s (innerlijke energie) staan met elka...