Vuur in het Universum - Fire in the Univers


  • Het gnosticisme (vaak ook gnostiek of gnosisme genoemd) is het oorspronkelijke universele geloof. Het is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
  • Het gnosticisme is de diepste wortel van onze cultuur en is altijd in de kern van alle levende zielen (anima) aanwezig.
  • Al het leven op aarde wordt doordrenkt en leeft in één ziel, de wereldziel, de Anima Mundi. De mens werd bij zijn geboorte
een fysiek lichaam gegeven door de natuur.
Maar ergens bestaat de oorspronkelijke,
van God afkomstige vonk die,
wanneer hij wordt hervonden,
zijn bewuste Geest zal zijn.
   (door: Rodney Collin – schrijver: The theory of concious harmony)
At birth, human was given
a fysicle body by nature.
But somewere exists the original,
intential devine spark
that, when re-found
will be the concious guiding Spirit.

  

Velen hebben uitspraken gedaan die je de weg wijzen naar gnosis. Hieronder heb ik een aantal van mijn favoriete 'wegwijzers' verzameld. Stilte en zelfkennis gaan, hand in hand, de weg naar herkenning van het vuur in je hart. Open je voor dit mysterie.

Stilte gaat verder dan je mond houden. Stilte is het contact leggen met het oneindige niets en uiteindelijk met jouw diepste zelf.

 

Het lot leid niet tot geluk of ongeluk, beide gevoelens komen voort uit de keuzes die je maakt. 
De waarde van tijd en plaats zijn een illusie. Door je te realiseren dat je altijd hier bent en dat het altijd nu is, kom je in contact met je Zelf.


Kijk binnen in jezelf. In je binnenste is een bron die nooit verdroogt, als je er maar uit weet te putten.
Al wat je nodig hebt, ligt diep in je binnenste te wachten tot het zich kan ontplooien en te voorschijn kan komen.

Wat uit het hart komt vraagt niet om perfectie. 
~Afrikaans spreekwoord.

Je kunt niet alleen zijn als je houd van degen met wie je alleen bent.
(Jij en het vuur in je hart)
You cannot be lonely if you like the person you're alone with. 
(You and the fire in the heart)
Je kunt niet alleen zijn, zelfs niet als je alleen bent met jezelf.
(jij en je eigen innerlijke stem).
Ook als je alleen bent, ben je verenigd met de bron. 
Dit wetend koester je deze vredige rust. 

Vertel tegen je hart dat de angst om te lijden erger is dan het lijden zelf. Angst bestaat alleen in je gedachten. Wanneer je de moed hebt de muur van je angst te naderen, verandert deze in een poort.

 

Leven ís leren, ván en mét elkaar.

Words to be avoided: "Some day", "may be" and "if" (vermijd de woorden: ooit, misschien en als).
 

 
The mind is not the enemy; there is nothing wrong with it. The tragedy is that we believe the conclusions of the mind to be reality.
De gedachte is niet de vijand, aan denken is niets verkeerds. Het trieste is dat we geloven dat de conclusies van dat denken ook altijd echt waar zijn. Gedachten zijn energie en energie neemt vorm aan.If you tell the truth, you don't have to remember anything 
~ Mark Twain.
Wie de waarheid vertelt hoeft niets te onthouden. 
Waarheid = rust.

If you reflect within yourself and find nothing to be ashamed of, how could you have anxiety or fear? 
~ Confucius.
Zoek de waarheid en breng je ge-weten tot rust.

 

Vergeving (ook aan jezelf) is de sleutel tot innerlijke vrede, want het is de mentale techniek waarmee onze gedachten omgevormd worden van angst naar liefde.

A universal law; what you send out into the world is what returns to you.


 If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path.

Ik geloof, met hart én ziel, in de kracht van verbinding. 
Vele lichtjes maken samen één groot krachtig licht!
Segregation, separation, alienation, .......it is all illusion; we are all connected.
We zijn allemaal één en verbonden met elkaar. 
 

Hij die anderen kent = intelligent. 
Hij die zichzelf kent =verlicht.  
Hij die anderen overwint = sterk  
Hij die zichzelf overwint = de kracht zelf.
~Aziatische wijsheid 

Als je van elkaar houdt ben je ook met elkaar, zelfs als je niet fysiek bij elkaar bent: in tijd, in afstand en zelfs voorbij dit leven (zielsverwanten)
 

Als we eeuwigheid niet opvatten als oneindige wereldlijke duur maar als tijdloosheid dan behoort eeuwig leven toe aan hen die in het nu leven. Je moet sterfelijkheid accepteren om onsterfelijk te worden. ~ Keltische wijsheid
 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool