#omdenkcreativiteit

Het dilemma van onze maatschappij (mensheid, tijdgeest) is dat we bij ieder vraagstuk een discussie beginnen over de voor- en nadelen en ons telkens weer voornamelijk richten op het gevaar van het niet lukken. Vaak is de conclusie dan dat het dus niet kan of dat het mislukt is. We zien vooral de nadelen die ons tegenhouden om verder te denken.

Omdenken is dat we ons richten op de voordelen en op de mogelijkheden waardoor iets wel kan.
Dan richten we ons namelijk op onze creativiteit, het denken in ont-dekken van mogelijkheden en manieren waar we eerder nog nooit aan gedacht hadden. Met een mooi woord; omdenkcreativiteit.

Ons denken in onmogelijkheden heeft ons flink beperkt in onze creativiteit om vernieuwend te zijn. We waren te afwachtend, te behoudend in wat we werkelijk weten en hebben aan onbegrensde mogelijkheden. 

De mensheid is van origine juist creatief en gericht op vernieuwen. Dat zit in de kern van ons allemaal.

Dat zijn velen van ons echter vergeten of ze hebben het lef niet meer om daaraan toe te geven vanuit een historisch aangeleerd gedrag.
Wat ik daarmee bedoel leg ik hieronder kort even uit. 

Onder invloed van het voornamelijk behoudende beleid van de laatste eeuwen is de individuele creativiteit langzaam maar zeker uitgestorven. Een mens zonder eigen creativiteit heeft namelijk anderen nodig die aangeven welke richting ze moeten blijven volgen. De ontwikkeling van individuele creativiteit werd niet gestimuleerd. De vernieuwing die plaats vond was vooral gericht op het in stand houden van de afhankelijkheid. Dat boodt de individuele mens weinig kansen tot zelfontplooiing of het ontdekken van jezelf.

Gelukkig leven we momenteel in een tijdgeest die mensen de kans geeft om te kantelen, de vrijheid geeft om het anders te doen, los te komen van die aloude visie van behoudende beleidsbepalers en vernieuwend te zijn op een niet eerder vertoonde manier. Voorwaarde is dat je dan het juk van behoudendheid afgooit en het lef toont om je vrijheid ook te nemen en je kwaliteiten op jouw manier te gaan ontplooien. Daar is niet alleen de maatschappij bij gebaat maar eerst en vooral maakt het jou tot een onbegrensd gelukkig mens.

Kies voor de maatschappij zonder volgzaam te zijn.
Kies voor jezelf.
Kies voor creativiteit en vernieuwing door jezelf te zijn zonder egoïstisch te zijn.
Morele waarden zoals respect, samenwerking en naastenliefde (barmhartigheid) gaan onlosmakelijk samen met oprechte creativiteit. 
Ken jezelf.

Mario Kuijpers,
20170113.

Onderzoek in jezelf of jij die behulpzame, onbaatzuchtige lieve mens bent uit liefde voor je medemens of uit angst voor hun afwijzing als jij ze niet zo helpt.

Mong tegen Ling
20170114.Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool