Creative ontkenning

De mens verwaarloosd de eigen leefomstandigheden door het ontbreken van noodzakelijke duurzame vernieuwing en daarmee aanpassing aan de actuele situatie.

Daarmee kiest de mens er min of meer bewust voor om de eigen natuurlijke leefomstandigheden steeds verder te vernietigen en daarmee het leven voor zichzelf steeds verder onleefbaar te maken.

De mens zet door het ontkennen en tegenwerken van de natuurlijke drang tot vernieuwing (creativiteit) alles naar de eigen hand en kan door gebrek aan alternatieven het eigen ongelijk niet (h-)erkennen. 

De natuur gaat zichzelf beschermen en zal door de eeuwige natuurlijke vernieuwing, alles wat de mens nalaat te doen, op natuurlijke manier herstellen en zo overleven.

Er is altijd ver-wachting dat de mens tot inzicht en inkeer komt. Dat is een opdracht  voor ieder menselijk individu (identiteit). 

Deze ver-wachting ligt echter ook ver weg bij velen.

Ons rest dan alleen het wachten op het moment dat steeds meer mensen zichzelf en de krachtige creatieve  mogelijkheden die ze hebben beter leren kennen.

Door het kennen van jezelf keert de creativiteit weer terug.

De huidige tijdgeest geeft ieder-een steeds meer ruimte om inspiratie te vinden en met de vele instrumenten die steeds zichtbaarder ter beschikking komen, zelf vorm te gaan geven aan de wereld zoals ieder individu met een eigen identiteit die zichzelf voorstelt.

Gnothi Seauton.

Mario Kuijpers,
20170115.

Atelier Vandré

Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool