Europeaan of Nederlander?In deze tijd wordt steeds vrager de vraag gesteld wat we zijn: Europeaan of Nederlander!Mijn mening heeft een opbouw ondergaan.
  1. Ik ben eerst en vooral Wereldburger. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen mensen onderling. Op gebied van muziek en dans, bouwen en wonen, verhalen en geloven enz…Kijk en luister eens naar muziek en dans uit verre landen en herken de overeenkomsten. Kijk naar de manier van bouwen, zeker in vroegere tijden, waren gebouwen veel op elkaar lijken. Zie hoe Mongolen en Apachen op dezelfde manier met paarden omgaan. Herken de gelijkenis, steeds opnieuw.

  2. Vervolgens ben ik sociaal "stamlid" van de streek of wijk waarin ik woon. Samenleven en werken om mijn leefwereld in stand te houden. Samenwerken om een sociale leefomgeving op te bouwen.

  3. Ten derde ben ik gezinslid. Verantwoordelijk voor de generaties voor en na mij die mij als voorbeeld waren en hebben. Zorg en liefhebben!

  4. Tenslotte ben ik individu met een eigen leerweg en een vrije wil. Als ik goed zorg voor mijzelf, rekening houd met mijn andere rollen, zoals hierboven beschreven, is dit de basis voor de invulling van mijn leven.
Bovenstaande opbouw maakt duidelijk dat een geografische of nationalistische indeling totaal niet van belang is en alleen maar tot conflicten kan leiden.
We hebben met zijn allen alleen maar overeenkomsten, en slecht regionaal kleine verschillen in be-leving. Als we verschillen ervaren zullen we ook ontdekken dat de overeenkomsten de verschillen altijd zullen overbruggen. Vaak zijn de verschillen slechts gebaseerd op ander woordgebruik. De intentie achter het meningsverschil blijkt bij nader inzien meestal gelijk aan elkaar: er is helemaal geen conflict!

Daarom:
Wie wil kan samenwerken met iedereen.
Wie dat niet doet is alleen maar uit op een conflict.
Laat je dus niet wijs maken dat conflicten erbij horen.
Meningsverschillen zijn er juist om, door het samen zoeken naar onderlinge overeenkomsten, nader tot elkaar te komen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool