Je eigen weg gaan - Mystiek plaats (Cabo Sao Vicente - Portugal)


Cabo de Sao Vicente (einde van de wereld). Scheepsvaarders naar verre vreemde landen zagen deze rotspunt als laatste herkenbare punt bij hun vertrek. Ze noemden dit het einde van de wereld, maar feitelijk opende zich hier juist een hele nieuwe wereld voor hen, met nieuwe uitdagingen en kansen.


In 1945 is in Egypte een eeuwenoude Codex (gebonden boek) gevonden. De gevonden codex bevat tenminste drie verschillende teksten, de Eerste Openbaring van Johannes, ook bekend uit Nag Hammadi Codex V; de Brief van Paulus aan Petrus, bekend uit de Nag Hammadi Codex VIII (…) en  een dialoog tussen Jezus en zijn discipelen, waaronder Judas. Deze dialoog maakt deel uit van het Evangelie van Judas, een door de kerk ‘godslasterlijk’ genoemd geschrift waarvan de kerkvorst Irenaeus, die gezien wordt als een van de belangrijkste grondleggers van de katholieke kerk, in het jaar 178 melding maakte in zijn boek Adversus Haereses, oftewel ‘Tegen de Ketterijen’. Deze kerkvorst deed het Judas-evangelie in de ban waarna het spoorloos verdween. Pas recent zijn deze teksten (deels) vrij gegeven en vertaald waardoor de inhoud nu (2006) openbaar is geworden.
De meeste Nag Hammadi-geschriften laten een andere spiritualiteit zien dan de toenmalige hoofdstromingen van het christendom. Jezus en Maria Magdalena (en ook Judas) worden hierin een andere rol toebedeeld. Ze zijn aanhangers van de gnostiek oftewel van het idee dat de mens kennis verzameld, "zodat de mens realiseert wie hij is".


1. En Jezus zei:
Ieder die de betekenis
van deze woorden vindt,
zal de dood niet smaken.


2.Jezus zei:
Laat hij die zoekt
niet ophouden met zoeken,
totdat hij vindt,
en als hij vindt
zal hij verontrust worden,
en als hij verontrust is,
zal hij zich verwonderen
en hij zal over het Al heersen.


3.Jezus zei:
Als zij, die leiding aan jullie geven, zeggen:
Zie, het Koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogelen des hemels
jullie vóór zijn.

Als zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen de vissen
jullie vóór zijn.

Maar het Koninkrijk des hemels
is binnenin jullie
en buiten jullie.

Als jullie jezelf kennen
zullen jullie ook gekend worden
en zullen jullie weten dat
jullie zonen en dochters
van de levende Vader zijn.

Maar als jullie jezelf niet kennen,
dan zullen jullie in armoede zijn;
dan zijn jullie armoede.

Zo ver ik deze tekst begrijp geeft Jezus hier aan dat je als mens, weliswaar onlosmakelijk deel bent van het geheel (het Heel-Al = het Goddelijke), maar dat je in dat geheel je eigen wil hebt. 
Als je die eigen wil volgt ga je op weg voor een zoektocht naar je eigen 'wijsheid'; 
Als het ware maak je een zoektocht naar 'de Graal'. 
Als je de betekenis van 'de Graal' doorgrond, deel van Je-Zelf hebt gemaakt, bereik je verlichting. Niemand, ook geen leraar of autoriteit, kan je vertellen hoe die weg gaat, waar 'de Graal' is en wanneer je deze zult bereiken. Iedereen die je vanuit een dogma de weg wijst of tot verering of boetedoening aanzet, misleid je. 
Iemand kan wel een tijdje samen met jou de weg gaan, zodat je elkaar met wederzijds respect, een stuk verder helpt op het pad dat je gaat, door alles in liefde onderling te delen. 
Deze kennis is de ware 'rijkdom' van het leven hier op Aarde.

Cabo Sao Vicente - Einde vd wereld......


Reacties

  1. De 3 Jezus-fragmenten komen uit het evangelie van Thomas (Nag-Hammadi vertaling).
    De 3 foto's zijn door mij gemaakt bij Cabo Sao-Vicente (Het einde van de wereld) dicht bij Sagres in de Algarve Portugal(zie: www.silenttouch.net).

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool