De herinnering herkent

De herinnering herkent

De ziel her-innert
Onze ziel is niet van ons
Onze ziel bestaat niet
Er is maar een ziel, de wereldziel (Anima)
De ziel is dus niet van een mens
Een ziel is onlosmakelijk
Deel van het geheel

Een deel van de wereldziel huist soms in een lichaam
Een tijdelijk lichaam
Oplosbaar
Stoffelijk
Aanraakbaar, proefbaar, ruikbaar, zichtbaar, hoorbaar
Een ziel is echter tijdloos
Onoplosbaar
Geestelijk
Onaanraakbaar, onzichtbaar

Ieder lichaam komt voort uit het geheel
Ieder lichaam is bezield
Een lichaam is eenzaam en stuurloos zonder verbinding met de ziel

Een ziel zonder lichaam, die zich niet herinnerd dat het deel is van de wereldziel, keert telkens weer terug naar de wereld
Een ziel zonder lichaam, die weet dat het deel is van de wereldziel, keert wél terug bij de wereldziel omdat het weet (Gnosis).

Door herkenning van de ziel staat het lichaam ook in verbinding met het geheel (Anima)
Daardoor wordt het lichaam ‘geheeld’
Totdat het lichaam sterft
De ziel sterft niet.

Door de aanwezigheid in een lichaam voelt de mensenziel zich zielig; eenzaam en verdwaald
Op een gegeven moment stelt iedere mens zich de vraag naar de zin van alles
En gaat uiteindelijk op zoek naar het antwoord (zoektocht naar de Graal).

De ziel blijkt nooit los te zijn geweest van het geheel
Alleen is het dit vergeten
Een zielloos mens voelt zich klein
zonder de inspiratie van de ziel
Het wil presteren om groot te lijken
Maar zodra bij een embryo een mens fysiek tot leven komt
Groeit ook het verlangen om de verbinding met de bron te herstellen
Dat oer-verlangen is in ieder mens aanwezig
Van jongs af aan

Van jongs af aan
Wordt het verdrongen door het zoete licht (Prediker, zoet is het licht)
Het zoete licht van de verleiding
Dit wereldlijke licht verblindt ons
Het maakt ons afhankelijk
Bang, voor de duisternis
Daar waar geen licht schijnt
Het leidt ons af van de vraag naar de zin
De zinloosheid van het leven wordt zichtbaar
Door stoffelijke gewin
Een inhoudsloos verlangen
Naar rijkdom, uiterlijke schoonheid en macht
Vergevingsloos
Liefdeloos
Zinloos.

Het is de duisternis die de verblinding opheft
Ieder mens komt meer dan eens
In pijnlijke of uitzichtloze situaties terecht

Wie deze schijnbaar oplost
Door nog meer energie te stoppen in het zoete licht
Het zoete licht niet loslaat 
maar vasthoud aan bezit
Raakt uitgeput en futloos,
Steeds dieper verdwaald
Een dwaling die uiteindelijk leidt naar de dood
De dood die dan weer gevolgd wordt door een nieuw leven
In een nieuwe vorm
Met een nieuwe weg om te gaan
Opnieuw in het zoete licht
En in een eeuwigdurende spiraal.

Er is een weg uit deze eindeloos lijkende vortex
In ieder lichaam zit een vonk verborgen
Eenmaal gevonden (her-innert)
Kan deze vonk het vuur in je hart ontsteken
Het vuur in je hart dat liefdevolle warmte uitstraalt
Stralend licht
Die de angst voor de duisternis in jezelf verdrijft
De angst voor de uitzichtloosheid van het lijden laat verdwijnen

Zo bereik je het stadium van verlichting
Je bent niet meer ontvankelijk voor het zoete licht
Je hebt het wereldlijke licht niet meer nodig
Om groot te lijken
Je bent zelf het licht geworden
Met dat steeds feller schijnende innerlijke licht
Verdwijnt ook de duisternis om je heen

De noodzaak om te presteren verdwijnt.
De noodzaak van het lijden verdwijnt
Je groeit steeds groter
Je raakt geïnspireerd
Je wordt creatief 
Je vernieuwd
Je leert om te vergeven
Je laat los wat niet bij je hoort
Je bent verlost 
Je vind rust en stilte
Je bent in de geest
Je vind jezelf
Je ware ik
Je herkent de eenheid
Je keert terug naar de bron
Je bent een.

MarioK
20150907
20180720

Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool