Vrij denken (samen meer)

Vrij denken:

1.Ben open en eerlijk naar jezelf en in alle situaties om je heen. Laat haat en ruzie zo ver mogelijk langs je af glijden. Ervaar de toenemende rust van het loslaten van dat wat niet bij jou hoort.

2. Luister naar wat liefhebbende mensen tegen je zeggen, dichtbij en veraf. Neem over wat goed voelt zonder er over na te denken. Doe steeds meer op gevoel.

3. Ga je eigen weg, met vallen en opstaan, vol vertrouwen dat het leven zo mooi is dat het je uitdaagt om het mooie te blijven zien.

4. Weet dat je nooit alleen bent. Leef met de daden en gedachten van levenden en met de gedachten van alle overledenen die je lief zijn.

Mario Kuijpers.


De Romeinen hebben, door het uitroeien en overheersen van alle bestaande culturen, eerst in Europa (vredelievende Kelten), later als Heilig Roomse Rijk ook in andere werelddelen, de vrijheden van mensen aan banden gelegd door het opstellen van regels en wetten. Ze werden daarbij volop gesteund door de kerk, die allerlei geboden en verboden op legde aan de gewone burgers.De eerste aanzet tot vrijheid en het vrij mogen denken kwam in 1215 bij het opstellen van de Magna Carta in Engeland. Het volk dwong de wrede koning John om deze wet te ondertekenen. Hiermee kregen burgers rechten en mogelijkheden om onrecht te bestrijden zonder direct opgepakt te worden. Ook vrouwen kregen weer recht om zelfstandig besluiten te nemen en zelf het recht te hebben om te (her-) trouwen. De opvolgende pausen hebben deze wet ten strengste verketterd en bestreden. In feite brengt deze wet dat terug in de maatschappij, wat eeuwenlang door de kerk verborgen werd gehouden: de vrijheid van de gnostiek.

Het was Hertog Jan II van Brabant die in 1312, dus bijna 100 jaar later, als eerste Europese vorst een versie van deze Magna Carta, de Keure van Kortenberg, ondertekende en daarmee zijn burgers van het Hertogdom Brabant, meer burgerrechten gaf. Hij was opvolger van heersers over een vrij gebied, het vroegere rijk van de vrije Keltische (Gallia Belgica) Merovingen en het latere Lotharingen van de Bourgondiërs. Bourgondiërs staan nog altijd bekend om hun vrije en blije manier van leven.
In het zuiden hadden de vredelievende Katharen hun streven naar vrijheid en gelijkheid moeten bekopen met volledige uitroeiing door legers van de Paus. De minder vredelievende Brabanders werd dit lot bespaard.

Honderden jaren zouden deze rechten ontkent en bestreden worden door machthebbers en de kerk maar gedurende de 17e eeuw werden deze wetten in Europa verder bekrachtigd onder invloed van de Renaissance, het tijdperk van de Verlichting met de daarop volgende volksopstanden, zoals de Nederlandse en de Engelse, tenslotte gevolgd door de Franse revolutie. De onafhankelijkheidsverklaring van de Amerikanen in 1776 is ook op deze Magna Carta gebaseerd.


Toch moeten gewone burgers, tot op de dag van vandaag, blijven strijden voor hun rechten. Nog altijd heerst een groep elite, maar nu ver op de achtergrond. Wat de verlichting ons echter gebracht heeft is de kennis dat wát er ook gebeurt, hoe veel je ook beperkt wordt in de maatschappij, je altijd dát ene recht hebt dat niemand je af kan nemen: het recht om vrij te denken (en te voelen), er naar te handelen en te weten dat dit goed is.


Het Charter of de Keure van Kortenberg werd op 27 september 1312 in de abdij van Kortenberg getekend door hertog Jan II van Brabant. Hierdoor werd in feite een verre voorloper van de democratie ingevoerd. Het Charter is de eerste op het Europees vasteland getekende keure die de vrijheden van de burger omschrijft en, na het Magna Carta het tweede document van die aard in de westerse geschiedenis.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool