Ark-des-Verbonds - Samen meer

Het woord 'Verbonds' staat voor de belofte van trouw aan God. Althans, zo staat het vermeld in het Nieuwe Testament.
God gaat deze belofte aan met Abraham en ieder 7 jaar wordt het Verbonds bevestigd door diens nakomelingen. Het Verbonds is vastgelegd op 2 stenen tafelen. Deze tafelen worden bewaard in de Ark des Verbonds, een kist uit Acaciahout  en van goud. Op de deksel staan 2 gouden Cherubijnen met vleugels. De Ark word gemaakt door Mozes en geplaatst in de Tabernakel, een noodkerkje.
  
De Ark werd door het volk van Israël beschouwd als het grootste Heiligdom. De Ark werd meegenomen met veldslagen en tussentijds bewaard en bewaakt in Sichem en Silo = Sjilo. Wie de Ark in bezit heeft is onverslaanbaar. Een ander voorbeeld is koning David. David was de tweede koning van de 10 stammen van Israël en de stam van Juda. David versloeg de Filistijnse reus Goliath.
Salomo (Salomon), de wijze koning (Salomonsoordeel) van Israël en Juda en zoon van David, bouwt op verzoek van zijn vader en van God zelf, in 7 jaar tijd de eerste heilige Tempel op de Tempelberg om zodoende een veilige eeuwige bewaarplaats te hebben voor de Ark des Verbonds, die tot dan toe bewaart word in Sjilo. In de Tempel wordt de Ark des Verbonds bewaakt door twee stenen Cherubs. Niemand, zelfs de koning zelf niet, heeft toegang tot de Tempel. Wie de Ark aanschouwt zal snel sterven......
   
   
Salomo wordt hevig verliefd op Makida, de koningin van Sheba (Seba), gelegen bij Aksoem aan de Nijl. Hij trouwt met haar en krijgt een zoon, Menelik (de Uitverkorene), die hij aanwijst als troonopvolger. De priesters erkennen Menelik echter niet omdat Makida niet tot hun volk behoort. Makida keert daarop met Menelik, die zij hernoemt tot David, terug naar Sheba, waar Menelik koning wordt. Salomo geeft uit verbittering de Ark des Verbonds mee, en laat een aantal trouwe priesters meegaan om het Joodse geloof te verkondigen in Sheba en om een nieuw Jeruzalem te laten bouwen, incl. een Tempel om de Ark in te bewaren. De volken van Israël wisten van niets.
De eerste Tempel zou 360 jaar blijven bestaan.
Salomo word opgevolgd door zijn zoon Rechabean, die een schrikbewind over het volk van Israël uitvoerd. De volken van Israël kozen daarop Jerobeam, de raadgever van Salomo, tot koning waardoor er een burgeroorlog uitbreekt tussen Israël en Juda.
650 v. Chr. Koning Manasse = Heidense leider  in Jeruzalem. Hij vermoord de meeste  profeten van Juda en verwoest Jeruzalem, incl. de door Salomo gebouwde heilige Tempel op de Tempelberg (580 v. Chr.?). Profeten beweren daarna dat de Ark des Verbonds verloren gegaan is.
Er wordt nog een nieuwe tweede Tempel gebouwd op de Tempelberg. Deze wordt in 70 na Chr. Verwoest en geplunderd door de Romeinen, die het aanwezige tempelgoud (én de Ark?) meenemen naar Rome. Daar blijft het tot aan de verwoesting van Rome door de Vandalen/ Visigoten. De Klaagmuur is een overblijfsel van die tweede Tempel.
Later wordt er op de Tempelberg door Islamieten een nieuwe tempel gebouwd, de Al Aksa moskee.
Op de vlucht voor Manasse, stichten de overlevende profeten een nieuwe derde Tempel in Elephantië, een eiland in Zuid Egypte, om daar de Ark des Verbonds in te verbergen.
650 v. Chr. tot 410 na Chr. blijft de Ark des Verbonds daar en wordt vereerd door volgers van Chnum.
Deze moeten echter vluchten naar Ethiopië (Tana meer / Tana Kiros) en blijven daar tot 1200 na Chr. Uiteindelijk is de Ark des Verbonds terechtgekomen in Aksoem, waar het door de Tempeliers bewaard wordt. Nog steeds wordt de Ark 24 uur per dag, dag in dag uit, bewaakt door een wachter, aangewezen als opvolger van Mozes en Aäron, met als enigste taak in zijn verdere leven om de Ark nooit uit het oog te laten. Een replica van de Ark wordt daar jaarlijks in een processie rondgedragen. De wachter blijft echter in het kasteel achter, omdat daar de echte Ark achter blijft?
1100 na Chr. veroveren de kruisridders (de Tempeliers) de Tempelberg. Vreemd genoeg stellen de Tempeliers alleen maar interesse ten toon voor de Tempelberg. Zij starten direct een zoektocht onder de Tempelberg, maar na jaren vruchteloos zoeken vertelt prins Lalibella van Ethiopië, die als troonopvolger verdreven was maar hoopte m.b.v. de Tempeliers weer op de troon te kunnen terugkeren, dat de Ark des Verbonds zich in Ethiopië bevind in Rohas, het latere Lalibella. Hier bevinden zich heden ten dagen nog kerken van de Tempeliers die in de rotsen onder de grond zijn gebouwd en waar vele symbolen van de Graal en de Ark te vinden zijn.
De Tempeliers hebben de Ark-des-Verbonds mogelijk meegenomen naar Zuid-Frankrijk en verborgen in de Langue d'Oc in de buurt van Rennes-le-Chateau. Dit was de voormalige hoofdstad van het Visigotische koninkrijk Rhedae / Razes. Deze Visigoten zouden daar in de buurt de enorme schat verborgen hebben die ze bij de verovering van Rome meegenomen zouden hebben.
Op dezelfde plaats vestigden de Tempeliers een orde die tot enorme bloei en rijkdom komt.
In 1314 worden ze echter verdreven en de overlevenden vluchtten naar Schotland. In 1446 word daar de Rosslyn kapel gebouwd met het exacte grondplan van de tempel van Salomo. Waarschijnlijk is daar de Ark-des-Verbonds verborgen gehouden. Recent wordt ook aangenomen dat de Tempeliers in Jeruzalem documenten hebben gevonden waarin het ware verhaal over de Ark staat vermeld. Dat document is natuurlijk een dreigbom onder het Christendom maar ook de kennis hoe je tot kracht en macht komt. 
  
 
  
 
Samen meer!
Maar wat als ik vertel dat de Ark-des-Verbonds symbool staat voor de verbinding tussen mensen onderling. Des te meer je verbonden bent met anderen, des te sterker sta je gezamenlijk. De kracht van het geheel, dat een symbool nodig had om duidelijk en tastbaar te zijn, wordt door de kerk verdraaid naar een verbond met een ontastbare God, die je sterk maakt als individu zolang je maar naar de wet van die God leeft en geen vrije wil toont. Als je diep naar jezelf durft te kijken voel je dat je die macht niet hebt, die krijg je pas als je een diep saamhorigheidsgevoel hebt met andere mensen, zeker als je die lief hebt en zij jou lief hebben.
Dan nog blijft een deel van wat hierboven geschreven staat overeind.
Er zijn nog steeds groepen, zoals de Vrijmetselaars die de oude symboliek gebruiken om leden tot een 'Verbonds' aan te zetten.
Zij kennen de kracht (en de macht) van het grote ge-Heel-Al.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool